+ Meer informatie

Ouderling in de praktijk

2 minuten leestijd

Regelmatig zijn in Ambtelijk Contact recensies verschenen betreffende boeken over het werk van de ouderling. Vaak zijn dit nuttige adviezen, maar is het niet altijd duidelijk of deze adviezen ook daadwerkelijk worden opgevolgd.

In het boek “Ouderling in de praktijk” wordt echter aangegeven hoe ouderlingen wel hun werk in de praktijk uitvoeren. Aan de hand van interviews met 28 ambtsdragers (21 man en 7 vrouw) wordt onder andere ingegaan op de volgende onderwerpen:
roeping tot het ambt,
motivatie en inspiratie bij het uitoefenen van het ambt,
hoeveel tijd wordt besteed aan het ambt,
toerusting tot het ambt,
geestelijk leiding geven en pastoraat,
huisbezoek en Bijbellezen en gebed,
samenwerken met mede-ambtsdragers en commissies,
ambtsgeheim o.a. m.b.t. je vrouw / man,
de taak van de ouderling van dienst op zondag o.a. preeklezen,
hoe omgaan met kritiek op predikant, kerkenraad en jezelf,
omgaan met kerkenraadsbesluiten die je niet van harte kunt ondersteunen.

Van de geïnterviewde personen wordt een uitvoerige beschrijving gegeven betreffende leeftijd, dagelijks beroep, hoeveel jaar ervaring in het ambt, typering van de huidige gemeente en een pasfoto. Zij komen uit CGK, GKv, NGK en PKN (confessioneel en Ger. Bond).

Je kunt dit boek ook (met veel bladeren) lezen door te beginnen met de beschrijving van telkens een persoon en de dan de gegeven antwoorden na te gaan. Het lijkt dan net of je luistert naar een ervaren broeder of zuster in het ambt. Heel vaak is de conclusie dat het ambtelijk werk (ondanks teleurstellingen) zeker een bemoediging en versterking is van het eigen geloofsleven.

De gegeven antwoorden zijn zonder meer inspirerend en prikkelen tot nadenken, al zal het ene antwoord meer instemming oproepen dan het andere.
Met name de antwoorden gegeven door broeder J. A. Voorthuijzen (CGK Kampen, redacteur De Wekker) zijn mij uit het hart gegrepen.

Het boek vind ik uitermate geschikt voor nieuwe ambtsdragers. Zij kunnen zien welke vragen er rijzen bij het aanvaarden van een ambt en op welke (soms verschillende) wijze hier persoonlijk een antwoord op gegeven kan worden. Ook ervaren ambtsdragers kunnen nagaan of hun werkwijze soms bijstelling behoeft. Ook is het zeer goed mogelijk om in de kerkenraad onderdelen van dit boek te bespreken ter toerusting van nieuwe en ervaren ambtsdragers.

n.a.v. Jaap van der Giessen & Samuel Visser (redactie), Ouderling in de praktijk, Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2016, 255 blz., € 17,90. ISBN 978 90 239 7046 0.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.