+ Meer informatie

Maak meer geld vrij voor milieu Gelderland

Statenfracties tijdens begrotingsbehandeling:

2 minuten leestijd

ARNHEM — Gelderland moet meer aandacht schenken • aan het milieu dan nu het geval is. Daarvoor zullen dan I meer financiële middelen vrijgemaakt moeten worden. VrijI wel alle Gelderse statenfracties zijn het daarmee eens. Over de besteding van de extra gelden bestaat geen eensluidend advies. De partijen zeiden dit tijdens de gisteren gehouden algemene beschouwingen.

zien de politici als een redelijk alternatief.

Voor wat betreft het milieu doet de PvdA eveneens een beroep op de provincie om het gebruik van tropisch hardhout in Gelderland zoveel mogelijk terug te dringen. Via een motie vraagt de partij van GS deze problematiek ook onder de aandacht van de gemeenten te brengen. Het CDA wil verder dat GS het ambtenarenkorps uitbreiden met gehandicapte werknemers. Het personeelsbestand bestaat nu voor 3 procent uit minder-validen. Dat moet ongeveer 7 procent worden, vindt het CDA.

CDA, PvdA, VVD en D66 willen dat de provincie een actiever beleid voert op het gebied van de zwakzinnigenzorg. De fracties vragen om „extra steun in de vorm van thuishulp, zodat ouders en verzorgers bepaalde uren per week vervangen kunnen worden". De democratisch-socialisten halen in hun beschouwingen fel uit naar PvdA-gedeputeerde Feitsma. Het dreigement om „op te stappen" als er financiële gaten geslagen worden in zijn portefeuille (economische zaken) noemt D66 een verwende reactie. „Verwenning leidt tot driftbuien en onvoldoende aandacht voor de belangen van anderen". Ook Links Gelderland 'roemt' de arrogantie van de gedeputeerde.

Bangladesj

De SGP wil dat Gelderland 100.000 gulden beschikbaar stelt voor de slachtoffers van de ramp in Bangladesj. Voor de SGP is deze „hulp aan de naaste" belangrijk genoeg om de wens via een motie kracht bij te zetten. Links Gelderland wil dat er een ton beschikbaar wordt gesteld voor „actuele noodsituaties ergens in de wereld". Een even groot bedrag probeert de SGP te bezuinigen op de subsidie aan Introdans. Het geld moet, aldus een amendement van de SGP, onder meer ten goede komen aan de Stichting Vrienden Gelderse Kastelen. Zij krijgt hierin steun van de RPF/GPV. De drie fracties zetten zich ook af tegen subsidiëring van emancipatorische activiteiten (80.000 gulden). De RPF/GPV is er ook tegen om 250.000 gulden uit te trekken voor grootschalige culturele manifestaties. De combinatie maakt zich verder zorgen om de toenemende automobiliteit in de provincie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.