+ Meer informatie

Abortusvoorstel van PvdA / VVD aangenomen

Meerderheid van 83 tegen 58 stemmen

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De Tweede Kamer is gisteren akkoord gegaan met de legalisatie van abortus provocatus. Het wetsontwerp van de VVD/PvdA, dat een dergelijke ingreep geheel aan de beslissing van de vrouw overlaat, werd na een debat van zes dagen aangenomen met 83 stemmen voor en 58 tegen.

Voor het ontwerp stemden de PvdA met uitzondering van de leden Van Ooyen en Franssen, de CPN, de PSP, de PPR met uitzondering van de leden De Gaay Fortman en Waltmans, de VVD, DS'70 met uitzondering van Verweert en D'66 met als tegenstemmer Imkamp. De tegenstemmende fracties waren die van de KVP, ARP, CHU, SGP, GPV, BP, RKPN en de eenmansfractie Huijsen.

Geschrapt

Het aannemen van het wetsontwerp houdt in, dat het artikel in het wetboek van strafrecht, dat het afbreken van zwangerschap verbiedt, wordt geschrapt. Ook het verbod voor geneeskundigen om een vrouw daarbij behulpzaam te zijn, vervalt.

Het enige, waartoe de aborteur nog verplicht is, is te onderzoeken, of de vrouw in vrijheid tot haar beslissing is gekomen en of zij die heeft genomen overeenkomstig haar veremtwoordelijkheid jegens zichzelf en de ongeboren vrucht.

De behandelende arts is niet verplicht de verwekker van het ongeboren kind bij deze overwegingen te betrekken. Hetzelfde geldt ook voor de wettelijke vertegenwoordiger van de vrouw als zij die heeft. Deze wordt alleen gehoord als de vrouw daarmee instemt, ook in het geval de vrouw nog minderjarig is.

Dit lokte scherpe kritiek uit van Jongeling (GPV). Hij vroeg de indieners, of het meisje in dit geval abortus zou kunnen doorzetten, ook als de ouders het ongeboren kind voor hun rekening zouden willen nemen.

Ingetrokken

Na de aanneming van het ontwerp van de PvdA/VVD maakte mevr. Van Leeuwen, indienster van het confessionele ontwerp in de Tweede Kamer, bekend, dat hun ontwerp werd ingetrokken. Over dat ontwerp zou worden gestemd, na het andere.

Het AR-Kamerlid zei, dat oorspronkelijk het plan had bestaan om de stemmingen over hun wetsontwerp op te schorten tot na de behandeling van het VVD/PvdA-wetsontwerp in de Eerste Kamer. Dit in geval dat ontwerp daar spaak zou lopen. De indiensters van het confessionele ontwerp hadden dan alsnog hun voorstel in de Tweede Kamer in stemming kunnen brengen, dat dan meer kans zou hebben gemaakt. Gistermiddag zei mevr. Van Leeuwen echter, dat er voor dit plan geen meerderheid in de Tweede Kamer te verwachten viel.

Amendementen

Het amendement op het confessionele voorstel dat betoogde, het ontwerp alleen te laten gelden voor zwangerschappen van twaalf weken en ouder, ingediend door de socialist Franssen, werd verworpen. Hij verwierf hiervoor maar een tiental stemmen. Een amendement van Franssen en Huijsen, dat betoogde dat de echtgenoot niet tegen de wil van de vrouw zou mogen worden gehoord, werd aangenomen.

Het wijzigingsvoorstel, ingediend door mevr. Cornelissen (KVP) op het PvdA/VVD-ontwerp inzake het mogen weigeren van medewerking aan een abortusingreep door een arts, werd ook verworpen. Voor wijziging van het betreffende artikel waren de christendemocratische partijen SGP, BP, RKPN en de DS'70-Kamerleden Verwoert, Staneke en Koningh.

Ook een voorstel van Jongeling (GPV) werd verworpen. Hij had een amendement ingediend, waarin hij voorstelde de namen van de wetsontwerpen, namelijk „afbreking van de zwangerschap", te veranderen in „afbreking van het menselijk ongeboren leven".

Ziekenfonds

De motie over het opnemen van abortus provocatus in het ziekenfondspakket, vorige week ingediend door mevr. Van Veenendaal-van Meggelen (DS'70) werd aangehouden. Hierin stond, dat abortus provocatus buiten het ziekenfondspakket moet blijven, omdat grote groepen van onze bevolking hier tegen zijn en op deze wijze toch aan dit soort behandelingen zouden moeten meebetalen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.