+ Meer informatie

Presidentesvergadering 8 februari 2001

3 minuten leestijd

Op D.V. donderdag 8 februari a.s. wordt in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Gouda de twee-jaarlijkse presidentesvergadering gehouden. Voor deze bijeenkomst zijn alle presidentes van de bij onze Vrouwenbond aangesloten vrouwenverenigingen uitgenodigd samen met de tweede presidente of degene die haar bij haar afwezigheid vervangt. Ds. Van Dieren, de voorzitter van de Bond, heeft het hele samenzijn de leiding.

In de morgenvergadering hoopt ds. G. Clements een referaat te houden over De ware dankbaarheid naar aanleiding van Lukas 17 : 17. 's Middags zullen zaken met betrekking tot de voortgang van het werk van onze vrouwenverenigingen aan de orde worden gesteld. In zijn referaat De vrouwenvereniging van nu in de toekomst heeft ds. C. Sonnevelt tijdens de presidentesvergadering in 1999 een aantal aanbevelingen geformuleerd, die van belang zijn voor onze vrouwenverenigingen: amelijk het toerusten vanuit Gods Woord (onder toezicht van de kerkenraad), het samenbindend bezig zijn in de gemeente (ook in het bezoeken van zieken, ouden en eenzamen) en het organiseren van verkopingen waarvan de opbrengst bedoeld is voor kerk, zending, evangelisatie, Israël, gehandicaptenzorg, en andere.

Als vervolg op de genoemde aandachtspunten willen we op 8 februari in de middagvergadering gelegenheid geven om gedachten uit te wisselen, ideeën te toetsen en verder na te denken over de praktische invulling van een verenigingsavond naast de gebruikelijke opening en een eventuele bijbelstudie. Ter voorbereiding hierop en om wat meer informatie te verkrijgen, heeft het Bondsbestuur een enquête gehouden onder de vrouwenverenigingen (waarvan de respons ongekend hoog was!) om te peilen hoe deze activiteiten op de verenigingen gestalte krijgen en hoe (met behoud van het doel) zowel ouderen als jongeren kunnen worden betrokken in het bezig zijn, waarbij óók ruimte is voor handwerken of andere - meer eigentijdse - creativiteiten. De presidentesvergadering is niet bedoeld om elkaar iets vóór te schrijven, maar om elkaar te helpen met het oog op de toekomst van de vrouwenvereniging in het midden van de plaatselijke gemeente. Uit meerdere opmerkingen op de enquête-formulieren is ons gebleken, dat men zoekt naar mogelijkheden om elkaar vast te houden in de branding van deze tijd en om samen rondom Gods Woord dienend in de gemeente bezig te zijn.

De presidentesvergadering in Gouda begint om tien uur en vanaf half tien is er koffie of thee. We streven ernaar de middagvergadering om uiterlijk drie uur te besluiten. We hopen vele presidentes samen met de tweede presidente of degene die haar bij afwezigheid vervangt te mogen begroeten. Onder de inwachting van de zegen van de Heere hopen we het goede voor onze vrouwenverenigingen te mogen zoeken, waarbij de ware dankbaarheid jegens Hem voor het vele goede, dat ons - onverdiend-nog gelaten is, niet mag ontbreken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.