+ Meer informatie

Situatie op Cyprus blijft angstvallig labiel

V.S. MimSTER HARTMAN IN NICOSIA

4 minuten leestijd

NICOSIA — De Amerikaanse onderminister, belast met Europese Zaken, Arthur Hartman, is maandag in Nicosia aangekomen voor overleg met de tregering van Cyprus en de leiders der Turks-Cypriotische minderheid. Hartman, die optreedt als persoonlijke afgezant van minister Kissinger, kwam uit Ankara. Na het overleg te Nicosia vertrekt hij naar Athene.

Als de (grondwet erdoor komt, aldus verklaarde Ngoeza Karl i Bonid, de voorzitter van de Nationale I%rtlj van Zaire, dan zal generaal Moboetoe Sese Seko behalve president ook voorzitter van de Nationale Partij, van het politieke bureau, van de nationale vergadering en regeringshof zijn.

Onder de nieuwe grondwet zal het oudste lid van het politieke buro van de Natiohale Paiüj optreden als president als deze siterft, aftreedt of niet meer dn staat kan worden geacht het presidentschap uit te oefenen.

AZAP, het nationale persbureau zal, aldus Bond, verplicht worden' onder de nieuwe grondwet „alle verklaringen door de staat af te geven getrouwelijk te publiceren".

Van welingelidite zijde is vernomen dat Hartman optreedt als een niet-officiële bemiddelaar die gaat trachten de drie partijen te doen deelnemen aan de conferentie van Geneve die volgens de plannen op 8 augustus weer moet beigtonen.

VOORWAARDEN

Zowel Griekenland als Turkije hebben gedreigd dit tweede stadium van de conferentie te gaan bocotten als de resolutie genom^en in het eerste, namelijk tot een staakt-het-vuren en het uitwisselen van krijgsgevangenen en burgers, niet eerst geheel ten uitvoer is gebracht.

Het scherpst daarover liet zich de minister van,- buitenlandse zaken Iwan Gunes uit.

Hij verklaarde maandag op een persconferentie dat de Turlcse regering niet van plan is om de tweede fase uit te stellen met een of andere smoes.

„Maar we vinden dat .we geen tijd met conferenties moeten verknoeien wanneer de beslissingen die worden genomen toch niet worden uitgevoerd", aldus de minister.

Gunes zei verder dat de Griekse en Grleks-Cyprische beschuldigingen als zouden de Turken het bestand schenden en de Turlcse troepen op Cyprus de Griekse bevolking slecht behandelen schijnen te zijn bedoeld om de wereldopinie aan de vooravond van de nieuwe besprekingen te misledden.

ONMOGELIJK

Turkije heeft geprobeerd zich van tegen-aanvallen te onthouden om de conferentie in de best mogelijke sfeer te laten beginnen, aldus Gunes. „Maar we kunnen nu niet langer meer zwijgen".

Minister Gunes was verder van mening dat de Grieken zich blindstaren op het feit dat de Turkse troepen nog vechten, terwijl ze de andere puniten van het akkoord negeren. Zo hebben bijvoorbeeld, aldus de minister, de Grieiks-Cyprische troepen de Tuitee enclaves niet verlaten zoals in tiet akkoord was geëist.

Gunes ibeweerde verder dat de' bestandsisohendingen van de zijde vaii de Grieiken bepaald- niet-, -op de vingers van een hand kunnen worden geteld. '-••:

BESTAND

Oveirigens leek het er maandag op, dat voor het eerst zes dagen na de ondertekening van de verklaring in Geneve het staakt-het-vuren door alle partijen volledig wordt nageleefd. Als een teken van de vrede verscheen er boven de havenstad Kyrenda, landingsplaats van het Turkse invasieleger, een- Puma helicopter van de Britse luchtmacht die oostelijk van de stad, in de door het Turkse leger bezette heuvels, neerstreek.

Verslaggevers bij een Tuifese wegversperring even verderop zagen een Griekse en een Turltse officier vergezeld door een waarnemer 'van de Verenigde Naties, uit het toestel .stappen en de handen drukken van de Turkse soldaten die onder de bomen in bivak liggen.

Toch gaven VNO-funktionarlssen in de hoofdstad Nicosia opnieuw uiting aan hun bezorgdheid over de gedwongen ontruiming van enkele Grieks-Cyprlsche dorpen in de Turkse corridor. Naar deze funktionarissen zeiden, worden de dorpelingen afgevoerd naar een onbekende bestemming.

Verslaggevers menen die plaats echter te kermen en gezien te hebben. Volgens hen worden de dorpelingen overgebiracht naar een dal ten zuiden van de Boghaz Pas in de heuvels tussen Nicosia en Kyrenia. De UNO

George Mavros, de Griekse minister van buitenlandse zaken (l.) had maandag een onderhoud met de Cyprische president Glafkos derides, uiteraard over de situatie op... Cyprus. woordvoerder vertelde op zijn dagelijkse persconferentie dat deze zaak is opgenomen met de Turkse bevelhebber en dat ook nauw kontakt wordt onderhouden met het Rode Kruis.

Alle tot nog toe veroordeelden volgens ADN sedert 11 juli 39 - zouden gehandeld hebben „in opdracht van misdadige benden mensenhandelaren".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.