+ Meer informatie

In leger geen plaats voor twee categorieën militairen

Vice-voorzitter van ver. reserve-officieren

2 minuten leestijd

ENSCHEDE — „Wij zijn het van harte eens met het standpunt van de minister van Defensie dat er in onze strijdkrachten geen plaats is voor twee categorieën militairen, te weten degenen die niet bereid zijn kernwapentaken uit te voeren mocht dit onverhoopt nodig zijn en militairen die daartoe eventueel wel bereid zouden zijn. Naar onze mening dienen bezwaarden behorend tot de eerste categorie de consequenties uit hun overigens best gewaardeerde opstelling te trekken en de krijgsmacht te verlaten".

Dit zei de vice-voorzitter van de koninklijke vereniging van Nederlandse reserve-officieren Hoefsmit zaterdag op de jaarvergadering die werd gehouden in de officiersmess van de luchtmachtbasis Twente.

Begeleiding van bezwaarden in hun vervroegde terugkeer naar de burgermaatschappij kan binnen de vereniging maar weinig adhesie krijgen, aldus de heer Hoefsmit die wel pleitte voor een grote mate van vrijheid van meningsuiting voor militairen over de kernwapenproblematiek.

Uit verband
Hij was van mening dat de tot dusver gevoerde discussies over dit onderwerp te zeer worden gekenmerkt door emoties, vooringenomenheid, een zeldzame zelfverzekerdheid en angsten, gepaard gaande met een veelal grote mate van naïviteit. „Schermend met half begrepen en uit zijn verband gerukte stellingen en artikelen op het gebied van het humanitaire oorlogsrecht, uit het Haagse recht, het Geneefse recht, genocideverdrag en VN-resoluties trachten bezwaarden de andersdenkenden op overdonderende wijze van hun gelijk te overtuigen", aldus Hoefsmit.

Onwetenden
Hij constateerde ook dat militairen met kernwapenbezwaren in deskundig gezelschap vaak liever niet aan de discussie deelnemen maar er kennelijk de voorkeur aan geven te spreken voor onwetende eigen parochie.

Hoefsmit deed ook een aanval op hetgeen onlangs in Groningen op een wetenschappelijke conferentie over het thema „atoomoorlog in Europa" is gezegd. „De voorstelling van zaken alsof Amerika ons de modernisering van kernwapens opdringt is bedrieglijk en het is treurig dat dit onder de dekmantel van wetenschapsbetrachting geschiedt. Eén onzer polemologen leverde een bijdrage die geen andere kwalificatie verdient dan amateurpsychologie, pure bangmakerij met abstracte verhalen die volledig voorbijgaan aan realiteitszin en geschiedenis", aldus de vicevoorzitter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.