+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGING

3 minuten leestijd

P. Kuit, De weg. 128 blz., f. 14,90. Uitgeverij Stark, Texel.

Dit boekje behandelt 57 onderwerpen uit het leven van elke dag. Er wordt getracht vanuit de Bijbel een antwoord te geven. Vandaar de ondertitel: naar een christelijke levensbeschouwing. Ik denk dat voor zo’n ideaal meer nodig is. Het boekje is bedoeld voor jonge mensen en ademt sterk de sfeer van de Gereformeerde Gemeenten. Dat wil niet zeggen dat het daarbuiten niet bruikbaar zou zijn. De omslag is aantrekkelijk. Via het trefwoordenregister is het mogelijk om ook andere zaken die niet als apart onderwerp behandeld worden, op het spoor te komen. De prijs is bijzonder laag.

Vijverbergserie 3. Omzien naar welzijn. Variaties op een thema na tien jaar De Vijverberg. Kok, Kampen, 194 blz., f. 19,50.

Dit boek is een geschenk van de docenten aan bestuur en studenten van de GSA te Ede. Het bevat een bezinning op het werk dat daar gedaan wordt in de onderscheiden afdelingen. Het is stimulerend te zien hoe docenten bezig zijn het eigene van deze academie ook in lesprogramma’s tot uitdrukking te brengen. Het boek geeft iets van een dwars-doorsnee door de academie. Het bestuur zal er blij mee zijn, terwijl geïnteresseerden er hun winst mee kunnen doen.

Dr. J.Douma, Abortus (5e druk - f. 16,-), Homofilie (5e druk - f. 15,50) en Rondom de dood (f. 21,-). Uitgeverij Van den Berg, Kampen.

De beide eerste delen zijn reeds vroeger besproken. Ze zijn aangevuld met nieuwe gegevens. Het standpunt van de schrijver is gelukkig hetzelfde gebleven. Het laatste deel is nieuw. Het behandelt de onderwerpen: Euthanasie, Zelfdoding, Orgaantransplantatie en Begraven of Cremeren. Sommige onderwerpen zijn reeds eerder elders behandeld. Het is goed hier de inzichten van dr. Douma bijeen te hebben. Ook voor ambtsdragers zijn deze deeltjes van waarde.

Drs. CP. van Dijk (CDA), mr. G. Holdijk (SGP),M. Leerling (RPF), G.J. Schutte (GPV), Christelijke politiek vandaag. Deel 10 in de serie Reformatie Reeks. 155 blz., f. 22,50. Uitgeverij Kok, Kampen, 1984.

Elk van de vier scribenten geeft vanuit eigen partijstandpunt zijn visie op het thema. Holdijk doet dat vanuit theocratisch gezichtspunt. Schutte geeft variaties op het programma van zijn partij. Leerling is het breedst, niet altijd het meest „to the point”. Hij legt wel getuigenis af van wat hem drijft. Van Dijk behandelt het CDA-standpunt in tal van kwesties. Hij legt daarbij zijn eigen accenten en maant zijn partij tot doortastendheid en eensgezindheid. Al met al een interessante bundel. Elke lezer moet de vergelijking tussen de standpunten maar maken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.