+ Meer informatie

PREKEN VANUIT HET OUDE TESTAMENT

3 minuten leestijd

Wat is een goede preek? Die vraag stellen duizenden mensen zich iedere zondag; en ieder zoekt voor zichzelf een bevredigend antwoord. Vandaag krijg je de indruk (niet het minst in onze eigen kerken) dat een preek goed is als die pakkend is gebracht, veel voorbeelden geeft, een warm woord voor het hart is, en vooral niet te ingewikkeld is. Ongetwijfeld zitten in deze opsomming elementen die, mits goed op z’n plaats gezet, zorgdragen voor een goede preek. Maar er mag niet vergeten worden dat aan die goede preek een fundamentele studie over het betreffende bijbelgedeelte ten grondslag dient te liggen. En dan kán het zijn dat een goede preek minder pakkend is, en een ietsepietsje ingewikkeld… Daar mag uitdrukkelijk ruimt voor gevraagd worden.

Een apart complex vragen daarbij raakt de prediking uit het Oude Testament. Misschien hebt u ook wel eens in een hotelkamer of in een huisje op een bungalowpark een ‘bijbel’ in handen gehad die bij lezing slechts het Nieuwe Testament en de Psalmen bleek te bevatten! Alsof het OT wel gemist kan worden… Zo is het dus niet. Maar hoe vind je dan de sleutel om met het OT om te gaan? Hoe kom je met die oude woorden, nog vóór de geboorte van de Heiland, bij de gemeente? En hoe heeft die komst van de Heiland invloed op het lezen van het OT?

Deze vragen hebben de auteur geprikkeld om aan de studie te gaan. Het heeft een heel leerzaam boek opgeleverd, dat vooral aan predikanten stof tot overdenken zal opleveren en hen in ieder geval zal opscherpen wanneer zij in hun studeerkamer oudtestamentische woorden voor de gemeente tot leven willen brengen en wanneer zij zich daarbij de vraag stellen, ‘wat de Geest tot de gemeente zegt’. We worden meegenomen in de geschiedenis van de vertaalsleutels door de eeuwen heen (allegorese, typologie, heilshistorische benadering, het concept van Barth). Vervolgens legt de auteur verantwoording af van zijn eigen model. Dat komt er in het kort gezegd op neer dat hij zich de vraag wil stellen hoe de God van Israël in het OT al spreekt van de Christus (en hoe deze dan ook in de prediking tot klinken mag en moet worden gebracht), maar tegelijk hoe voorkomen kan worden dat Israël vervolgens uit beeld verdwijnt. Dat ziet hij namelijk als een valkuil door de eeuwen heen; de kerk is niet in de plaats van Israël gekomen; God heeft nog steeds iets met dat oude volk (Rom. 9–11). We moeten, aldus de schrijver, vanuit Christus weer terug naar Israël (dat, om een voorbeeld te noemen, op die manier nog altijd als licht der wereld te typeren is). Dit is winst, in die zin, dat het ons voortdurend dwingt Israël en Gods weg met dat volk niet over het hoofd te zien. Alleen… die weg terug kan niet meer zonder het inhoudelijk verwerken van wat in Jezus als crisis en norm geldt, ook voor Israël! Dat laatste had ik graag duidelijker verwerkt willen zien.

n.a.v.: dr. Rein Bos, Wij hebben gehoord dat God met u is. Preken vanuit het Oude Testament. Uitg. Boekencentrum Zoetermeer 2005, 351 blz., € 26,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.