+ Meer informatie

DE REDACTIE ONTVING

2 minuten leestijd

van Oosterbaan & Le Cointre:

Ds. J. Borgdorff - Teilen of wegen? (Pastoraal Perspectief 10).

Drs. J.W. Drayer - Een doodstil doel? (Pastoraal Perspectief 11).

van Mar nix van St. Algedondestichting:

Dr.ir. H. van Riessen - Christelijke politiek in een wereld zonder God.

van Boekencentrum:

Prof.dr. W.H. Velema - Oriëntatie in de christelijke ethiek.

Drs. W.A.Z. Tieman, dr. H. Zunneberg - Bevrijd tot verbondenheid. Actueel diaconaat.

H.J. Hegger - Oog in oog met jezelf.

van Stichting tot bevordering van de Evangelieverkondiging in België:

G. Lievaart - Alleen om Gods wil getroost. De blijvende actualiteit van de Dordtse

Leerregeis voor alle tijden.

van Kok, Kampen:

Martie Dieperink - God roept de vrouw.

Ds. H.J. Hegger - Bijbelse elementen bij Rooms-Katholieke Mystici.

Jobsen - Izebel en Achab.

Ruard Ganzevoort - Mag ik er zijn? Over genade en veroordeling.

H.C. Stoffels - Wandelen in het licht.

Ds. Reinder Bruinsma - De Christen en zijn geld.

L. Reedijk-Boersma - Rouwdragen.

Gerwen - Pastorale begeleiding.

Prof. dr. C. van der Meer - Afscheid van het leven. 20 jaar denken over sterven en dood.

Rietdijk - Zonde tegen de Heilige Geest.

Waals - Het heilige communiceren.

Snoek - Nederlandse kerken en de Joden.

Miskotte - Verzameld werk, deel 9.

van Buijten & Schipperheijn:

Ds. J.H. Velema - Beloven en beleven.

Ds. J.H. Velema - In of naast de kerk.

- Jaarboek 1990 van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

- Informatieboekje voor de NGK 1990.

Ds. J.H. Veefkind - Jezus in Jeruzalem.

Drs. J.A. van Delden - Geloven is Liefhebben.

Drs. R.H. Matzken - New Age Handboek.

van Groen, Leiden:

Ds. H.G. Abma e.a. - „… nieuwe kracht ontvangen”. 52 meditaties voor ouderen.

van De Vuurbaak, Barneveld:

Ds. H. Drost/Ds. J.W. Roosenbrand - Occultisme. Scala-reeks.

Ds. P.H. van der Laan - Belijdenissen. Scala-reeks.

Ds. G. Kwakkel - Uitgekozen ! De Bijbel over vragen rond de uitverkiezing.

van Van Wijnen, Franeker:

Ds. A.J. van Zuijlekom - De rijkdom van Christus’ komst.

Heidelbergse Catechismus Zondag 11-19.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.