+ Meer informatie

Spaanplaatgas in Almere schadelijk

Onderzoek in 36 woningen:

2 minuten leestijd

ALMERE — Een voorlopig onderzoek naar spaanplaatgas bij een zesendertigtal woningen

in Almere-haven heeft uitgewe

zen dat een groot aantal wo
ningen boven de vastgestelde norm zit. De 36 woningen, eigendom van de Stichting Woningbouw Almere (SWA) maken deel uit van twee complexen met in totaal 850 woningen. Het onderzoek werd gestart na herhaalde klachten van bewoners over misselijkheid en dergelijke.

Volgens het bestuur van de Woningbouwvereniging is de toestand momenteel niet zorgwekkend te noemen. De heer Vrieling van de Woningbouwvereniging verklaarde dat spaanplaatgas, formaldehyde een organische stof is, die normaal ook in de natuur voorkomt. De vastgestelde norm voor dit spaanplaatgas i's 120 microgram per kubieke meter. In sommige gevallen werd echter in Almere-haven een gehalte gemeten van bijna 600 microgram.

Kastwanden

In het complex van 850 woningen zijn voornamelijk de scheidings- en kastwanden gemaakt van spaanplaat. Volgens de heer Vrieling zijn de 36 woningen genomen als steekproef voor het totale complex omdat in de bewuste woningen alle soorten en typen huizen vertegenwoordigd zijn. Volgens de woningbouwvereniging wordt net onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de wordt op korte termijn een werkgroep geformeerd, die de noodzakelijke voorbereidingen gaat treffen. Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, i ernstig bemoeilijkt door problemen met de metingen.

Het meten van het gas moet onder een aantal voorwaarden geschieden die steeds gelijk moeten blijven. Zo moesten de bewoners hun woning gedurende twaalf uur niet betreden en niet ventileren. In sommige gevallen bleek men echter na twee metingen in het zelfde huis verschillende resultaten te hebben geboekt. Vooral deze onzekerheden bemoeilijken volgens de heer Vrieling het onderzoek.

Het totale onderzoek moet voor de zomer afgerond zijn. Over te nemen maatregelen heeft men nog echter geen beslissing genomen.

Het zal volgens de heer Vrieling van verschillende factoren afhangen of men over gaat tot het slopen van de platen of wellicht met een coating zal bewerken. Ook over de kosten van de verbetering die zullen moeten plaatshebben kon men nog geen mededelingen doen. Dinsdagavond werden de jewoners via een speciale bijeenkomst geïnformeerd over de stand van zaken van het onderzoek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.