+ Meer informatie

Jubileumuitgave „Voor Geslacht na Geslacht"

Eeuw zorg voor chr, onderwijs te H l Ambacht

3 minuten leestijd

HENDRIK IDO AMBACHT — Een jubileum nodigt uit tot beschouwen. De vraag rijst dan hoe het bestaande zijn oorsprong vond en hoe het daarna is uitgegroeid. Zo heeft een schoolbestuur verantwoording tegenover de ouders, maar veel belangrijker is de verantwoording tegenover God.

De Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk nationaal onderwijs te Hendrik Ido Ambacht deed het jubileumboekje „Voor Geslacht na Geslacht" het licht zien. De samensteller Peter Horsman geeft hierin een beeld van honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs (1880-1980) in deze plaats.

De eerste bijeenkomst van de vereniging vond plaats in het jaar 1880. In 1887 kon begonnen worden met de eerste school. Men begon in twee lokaaltjes, volgepropt met bijna tweehonderd leerlingen. Anno 1980 heeft men in dit dorp vier scholen voor lager onderwijs welke van deze vereniging uitgaan.

Uit de geschiedschrijving blijkt dat vierhonderd inwoners uit Hendrik Ido Ambacht en Oostendam Kuyper's volkspetitionnement tekenden. Ter herinnering aan dit petitionnement wordt op zondag 15 augustus 1880 een collecte gehouden. Dat geld moet bewaard blijven om een christelijke school op te kunnen richten. Die bepaling blijkt nodig te zijn omdat men geld van collectes wel eens voor een ander doel bestemde.

Bloeiend
Op 12 april 1887 vindt de officiële opening plaats 's morgens op school en 's middags met een speciale dankdienst in de kerk. Ondanks de vrij hoge schoolgelden, alles moest men zelf betalen, bleef het aantal leerlingen groeien. ,,De school was arm, vol, maar bloeiend".

Uit dit werkje blijkt dat ook allerlei kerkelijke verwikkelingen een rol gespeeld hebben bij het christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht. Het bestuur moet eensgezind in de verscheidenheid die er is trachten tussen de klippen door le laveren. Men wil het christelijk onderwijs in het dorp behouden (1896).

Toch komt er later een tweede schoolvereniging die de naam gaat dragen van „Vereeniging voor schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Hendrik Ido Ambacht". Dit initiatief komt vanuit de Gereformeerde Kerk door een aantal ouders die hun kinderen naar een dichterbij gelegen school willen sturen. In 1964 hebben de beide verenigingen zich weer bij elkaar gevoegd in de nu bestaande vereniging.

Ger. Gem.
Alhoewel men in 1946 binnen het bestuur een plaats beschikbaar gesteld had voor een lid van de Gereformeerde Gemeenten, dat ook gekozen was, kon deze z'n benoeming toch niet aannemen. Een Rotterdamse predikant van deze gemeenten die uitgenodigd was om te spreken op een jubileumvergadering liet het ook afweten. De oprichting van de Willem de Zwijgerschool uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten heeft deze vereniging leerlingen gekost.

Zoals gebruikelijk bij dergelijke jubileumuitgaven, is dit exemplaar ook verlucht met veel foto's uit de geschiedenis van het christelijk onderwijs uit dit dorp. Het is bepaald geen vervelende bezigheid om al die oude foto's eens te bekijken. Klassefoto's, het eerste schoolhoofd geportretteerd met zijn echtgenote. Schoolbesturen vonden het ook prachtig om gekiekt te worden enz.

Schoolreisjes naar Schiphol waren ook altijd erg in trek. Dan op de foto met op de achtergrond een echt vliegtuig, dat was het einde. Nu ze ontbreken in dit werkje niet. Uiteindelijk treffen we foto's aan gemaakt van de scholen in het jaar 1980.

Belangstellenden voor dit jubileumgeschrift kunnen voor de prijs van ƒ 12,50 een exemplaar bestellen bij de heer P. J. Horsman, Brederodehof 16, H. I. Ambacht. Telefoon 01858 - 4347.

Deze bijdrage zal in zijn geheel bestemd worden voor de „Morris Knibbschool" in Jamaica. Dit is een christelijke school in de binnenstad van Kingston, waar de omstandigheden door velerlei bizarre omstandigheden bijzonder slecht zijn.

Deze school is sinds 1979 geadopteerd. Men wil het christelijk onderwijs aan deze kinderen, waar vaak ook een gezond gezinsverband ontbreekt, ondersteunen.

nav: ,,Voor Geslacht na Geslacht" - P. J. Horsman - Hendrik Ido Ambacht. 64 pagina's - prijs ƒ 12,50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.