+ Meer informatie

Murray's theologie, de Kerk in Siberië en martelingen in China

Boeken van buitenlandse uitgevers

6 minuten leestijd

APELDOORN — Ditmaal willen wij kort een aantal boektitels opsommen, die ons door enkele buitenlandse uitgevers werden toegezonden, waaronder de bekende Banner of Truth Trust, die zoveel Schotse en Engelse oudvaders in haar fonds heeft opgenomen.

De eerste uitgave, die zich ook in ons land in wat bredere belangstelling zou mogen verheugen, is deel I van de verzamelde geschriften van prof. John Murray: „Collected Writings The Claims of Truth" (de eisen, die de Waarheid stelt). Murray (van 1898 tot 1975) was gedurende tal van jaren hoogleraar in de systematische theologie aan het Westminster Theologisch Seminarium en een vooraanstaande theoloog van de Orthodoxe Presbyteriaanse Kerk, gesticht door de bekende dr. J. Gresham Machen.Murray was afkomstig van de Schotse hooglanden, uit Badbea - een neef van hem is bijv. ds. Alexander Murray uit Applecross - en de Schotse theoloog zou in de VS grote naam maken als rechtzinnig dogmaticus. Het „Banner of Truth"-Magazine heeft na zijn overlijden een geïllustreerd dubbelnummer (143-144) gewijd aan zijn leven en werk, ook voor genoemde trust, de Geref. Oecumenische Synode enz., en vooral voor ,,Westminster", van 1930 tot aan zijn emeritaat in 1966.PublicatiesTal van omvangrijke publicaties verschenen van hem, zoals een tweedelig commentaar op de Romeinenbrief; „Redemption - Accomplished and Applied"; (Verlossing - volbracht en toegepast) en zijn ,,Principles of Conduct". Deel I van de verzamelde werken, „The Claims of Truth" telt liefst 374 bladzijden en 49 hoofdstukken met ongepubliceerd werk of stukken uit o.a. The Westminster Theological Journal.Ze handelen over de H. Schrift, Jezus Christus, het getuigenis van het Westminster Theologisch Seminarium, het Evangelie en zijn verkondiging, het christenleven, de zedewet en het vierde gebod, de Kerk, kerkhistorische bijdragen en bijdragen over hedendaagse actuele vraagstukken (o.a. de leer van de schepping, de maagdelijke geboorte, God en 'de oorlog en christelijk onderwijs en opvoeding).Dit deel I, met een woord vooraf van de voorzitter der „Banner of Truth Trust", rev. Iain H. Murray uit Edinburgh, is fraai gebonden uitgevoerd, groot formaat en kost slechts £ 3,50 (ongeveer ƒ 16,-) exclusief porto. Besteladres: The Banner of Truth Trust, The Grey House, 3 Murrayfield Road, Edinburgh EH12 6EL. (Ook bij Nederlandse boekhandels verkrijgbaar, maar de prijs ligt dan veelal aanzienlijk hoger dan bij rechtstreeks betrekken van de trust, die een vereniging zonder winstoogmerk is).Van geheel andere aard zijn de volgende drie uitgaven, die wij ontvingen van Stephanus Druck und Verlag in het Westduitse Uhldingen. Wij noemen ten eerste „Glaube trotz 'KGB'" (Geloof ondanks de KGB, de Russische geheime politie) door de sinds enkele jaren in de Bondsrepubliek wonende Ruslandduitser Hermann Hartfeld.Baptist in SiberiëZijn naam is voor de lezers van ons blad geen onbekende en men herinnert zich mogelijk ook, dat Hij onder auspiciën van „De Ondergrondse Kerk" een aantal malen overal in ons land spreekbeurten vervulde over het leven en lijden der Evangelie-Christenen en Baptisten, die tot de afgescheiden Initiatiefgroepen behoren.Hartfeld werd in 1942 in de buurt van Omsk (Siberië) geboren, zat tal van jaren als christen in strafkampen en kon in juni 1974 vanuit West-Duitsland worden vrijgekocht als Rus van Duitse oorsprong. Hij woont nu in Lemgo en bezoekt een bijbelschool. Zijn lijvige paperback (414 blz., prijs DM 14,80) gaat over het,,christen zijn in de USSR nü" en bevat tal van herinneringen, verhalen van ellende en uitredding, van haat en bekeringen, kortom een zeer menselijk document.Het boek heeft een eigen bewogen geschiedenis: drie keer moest Hartfeld het in het Russisch herschrijven, bijv. nadat hij zelf lange tijd in een strafkamp had doorgebracht en zo „fris van de lever" nieuwe informatie kon bieden... Ondanks de verhalen van moed en dapper dulden eindigt hij zijn boek met deze zin: „Wij zijn geen super-christenen. Wij zijn geen helden. Alleen - wij zijn onderweg, op de (énige) Weg: in Jezus. Uit genade".Het Duits van Hartfeld is geen literair proza, niet ingewikkeld. Laten scholieren het maar ter hand nemen: ondanks „Helsinki" en „Belgrado" mogen wij nooit vergeten. „Glaube trotz 'KGB"' kan de herinnering levend helpen houden.Satans beproevingDat geldt ook voor een min of meer soortgelijk boekje van ds. Harald Vetter So du niederföllst und betest mich an" (Zo gij nedervallende mij zult aanbidden). Vetter werd in Rusland geboren, kwam in 1934 naar Duitsland, was officier bij de Kriegsmarine, studeerde daarna theologie in Barmen, Eriangen en Bonn en is vanaf 1967 dekaan van de Evangelische Kerk in de deelstaat Hessen.In zijn boekje, dat de titel ontleent aan Jezus' verzoeking door de satan, verhaalt Vetter het leven en de worsteling, de verzoeking van ds. Willi Heine, wiens achterneef Vetter is. Heine was in het Rusland van Stalin predikant en gevangene om zijn geloof, maar hij kon zijn vrijheid herkrijgen
als hij zijn God afzwoer. Toch bleef hij in God's kracht staande voor de verloochening en de verleugening So du niederfallst..." telt 140 blz., bevat
enkele foto's en tekeningen en kost DM 7,-.

In Chinese cel

Het laatste boek van dezelfde uitgever-dat wij hier noemen, is „China„Spion"" door George Watt, afkomstig uit het Noordierse Belfast. Watt is destijds nogal in het nieuws geweest: tijdens de beruchte culturele revolutie werd deze zakenman, die in WestAfrika en de Sovjet-Unie had gewerkt en die in 1966 voor de Britse onderneming Vickers (o.a. bekend van de wapenindustrie en vliegtuigonderdelen) naar China vertrok, opgepakt en pas in augustus 1970 vrijgelaten. De beschuldiging was: spionage.
 
V/att vertelt in dit uit het Amerikaans vertaalde boekje zijn leven en ontwikkeling en vooral zijn verhoren door Chinese volksrechtbanken, zijn verblijf in de Chinese gevangenissen en de verwikkelingen rond zijn vrijlating. Dit boek met directe informatie over de nasleep van de culturele revolutie van Mao Tsetoeng biedt overigens niets over de kerk en christenen in China, wel over hersenspoeling, zakendoen met China en de ideologische „omscholings"-praktijken.
 
„China-„Spion"" telt 196 blz. en kost DM 8,50. De uitgever van de drie voorgaande werkjes is „Stephanus-Verlag", Mühlhofen 1, 7772 Uhldingen, BRD. Stephanus Verlag is tevens de uitgever van de Duitse tak van het internationale Wurmbrandwerk, Hilfsaktion Martyrerkirche.

Wrede praktijken 

Nu we het toch over China hadden nog één (Nederlandse) uitgave over dit land: 'Wreedheden in Rood-China'. Het bevat afbeelding, van en commentaar bij enkele tientallen schilderijen van de Chinees Ch'en Yung-sheng, die deze veelal walgelijke taferelen uit de tijd der culturele revolutie van nabij meemaakte.
 
De schilderstukken zijn bepaald niet esthetisch aangenaam en ze laten de communistische praktijken in cil hun afschuwelijkheid zien. Dit plaatwerk werkt, lijkt mij, echter eerder afstompend.
 
Het is een vertaling van een uitgave uit Taiwan.
 
Met een levensbericht vah de schilder en een inleiding van ds. J. C. Maris is dit een uitgave van de ICCC, postbus 80 in De Bilt. Het boek telt 80 bladzijden en kost ƒ 11,90 of ƒ 14,- inclusief porto. Tal van personen en instanties kregen het overigens geheel ongevraagd toegezonden.


Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.