+ Meer informatie

Fruitteelt wierp weinig vruchten af

3 minuten leestijd

UTRECHT — Nederland, dat vorig jaar 430 miljoen kilo appelen en 65 miljoen kilo peren oogstte, had op 1 maart nog een voorraad van 149 miljoen kilo appelen (waarvan 104 miljoen kilo Golden Delicious) en 8 miljoen kilo kilo peren.

Voorzitter I. J. Nijsten van de Nederlandse fruittelers organisatie NFO vertelde dit vrijdag in de algemene vergadering van deze organisatie in Utrecht. Hij vertelde ook dat de gemiddelde gespecialiseerde Nederlandse fruitteler dit oogstjaar ongeveer tien procent minder inkomsten heeft dan in het ook al niet beste jaar 1974/'75. Toen hield die gemiddelde fruitteler na afschrijving en verrekening van de rente op zijn geïnvesteerde vermogen nog niet het CAO-loon over. Nu is dat CAO-loon onge veer gehalveerd.

De totale omzet van appelen en peren in het lopende seizoen zal, in geld uitgedrukt, 20 procent boven die van 1973/'74 liggen, maar tien procent beneden die van 1974/75. Het effect van de inflatie vergroot de achteruitgang nog.

De gemiddelde telersprijs voor appelen, zo deelde de voorzitter op grond van gegevens van het Produktschap voor groenten en fruit mee, kan voor het lopende seizoen geschat worden op 50 cent per kilo. Dat betekent een omzet in het hele seizoen van ƒ 215,— miljoen, tegen ƒ 242 miljoen in het vorige en ƒ 179 miljoen het voorvorige seizoen. De gemiddelde perenprijs gaat dit seizoen 80 cent per kilo bedragen. Dat betekent een omzet van ƒ 62 miljoen tegen ƒ 58 miljoen in het vorige en ƒ 39 miljoen in het voorvorige seizoen.

De perenoogst was dit seizoen 40 procent kleiner dat het gemiddelde sinds 1966 en veel individuele telers konden maar zo weinig plukken dat hun oogst verliesgevend was. De appeloogst was gelijk aan het tienjaarlijkse gemiddelde.

In de EEG, vertelde de heer Nijsten, is dit seizoen al meer dan 500.000 ton appelen door middel van de EEG-interventieregeling uit de markt genomen.

Rooipremie

De NFG, aldus de voorzitter, zal er bij de Nederlandse minister van Landbouw op aandringen het aanvragen van rooipremie in ons land op korte termijn mogelijk te maken.

Hij betreurde het dat de regeling niet voor alle rassen gaat gelden, maar slechts voor drie appelrassen en een pereras, waarvan voor Nederland alleen het appelras Golden Delicious van belang is. Nu zullen vooral Frankrijk en Italië van de regeling gebruik maken. Ook vond de heer Nijsten het jammer dat de premie maar 1.100 rekeneenheden (ƒ 3.743,—) per hectare zal mogen bedragen, in plaats van de 1.400 rekeneenheden waar de fruitteeltorganisaties in de EEG om gevraagd hebben.

Omdat vooral EEG-maatregelen het beleid in de fruitteelt bepsilen vond voorzitter Nijsten de steeds meer voorkomende belangen-tegenstellingen tussen de fruittelers in het noorden van de Gemeenschap en die in het zuiden (vooral Italië) onrustbarend. Hij vreesde dat die tegenstelling tussen noord en zuid nog sterker tot uiting zal komen bij de toetreding van Griekenland, misschien later ook Spanje, tot de EEG.

Hij gaf een voorbeeld: de EÉG-interventieprijzen voor appelen en peren gaan met vier procent omhoog, maar door de devaluatie van de lire ten opzichte van de EEG-rekeneenheid, wordt dat in de praktijk in Italië 10 procent, door de revaluatie van de gulden in Nederland 3,4 procent. Hierdoor krijgt Italië de kans appelen en peren te telen voor de interventieprijs, zodat de structurele overproduktie in stand blijft of zelfs toeneemt.

De fruittelers in Nederland en de andere noordelijke lid-staten verzetten zich daarom tegen verdere verhoging van de interventieprijzen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.