+ Meer informatie

Maak leerling bekend met nieuwe techniek

Min. Pais op onderwijstentoonstelling:

3 minuten leestijd

UTRECHT — Het is een onvermijdelijke noodzaalc dat scholen liet kind met de nieuwe technieken vertrouwd maken. Hier geldt net als voor lezen en schrijven dat het om basisvaardigheden gaat om zich zonder al te veel moeite in de samenleving te kunnen bewegen.

Minister Pais van onderwijs en wetenschappen heeft dit gisteren gezegd in een toespraak waarmee hij de nationale onderwijstentoonstelling (NOT) in Utrecht opende.

De school moet voor die basisvaardigheden zqrgen. Men kan volstaan met het strikte minimum, wat diepergaande kennis achtte de bewindsman evenwel beter. Nog beter vond hij het het kind zo ver op te leiden dat het begrijpt wat de techniek voor de mens kan doen zonder dat er vrees ontstaat voor die techniek en zonder dat mensen een gemakkelijke prooi worden van manipulatoren, aldus Pais.

Hij constateerde dat op de NOT in de Jaarbeurs de afdeling elektronica de rest gaat overschaduwen en dat in ons land een informatiebeleid van de grond begint te komen. Daarbij zal ook moeten worden gedacht aan de aspecten voor het onderwijs. Wijzend op mogelijkheden van censuur en propaganda via moderne communicatiemiddelen waarschuwde Pais er op te letten dat het door de PTT beheerde systeem viewdata als bron van informatie niet in exclusieve handen komt. Het onderwijs past zich volgens de minister onvoldoende snel aan bij de veranderingen in de beroepen. Het computergebruik in het onderwijs zou zich moeten uitbreiden naar voorteezet en basisonderwijs. Het bedrijfsleven klopt aan de schooldeur, meende de bewindsman.

Uitdaging

De ontwikkeling van de technologie achtte de bewindsman een grote uitdaging aan de maatschappij in het algemeen en aan het onderwijs in het bijzonder. Een minister van onderwijs moet erop toezien dat de nieuwe informatietechnologie in het onderwijsproces wordt toegepast. Leerlingen en studenten worden zo gestimuleerd om hun recht van vrijheid van keuze goed te gebruiken, meende de bewindsman. Wil het onderwijs voldoende tegenwicht bieden tegen indoctrinerende tendensen, dan moet de wetgever daarvoor in het onderwijs duidelijk en concreet ruimte scheppen.

Volgens Pais is de onderwijstechnologie een van de meest achtergebleven gebieden. De stap naar computergestuurd onderwijs is in het wetenschappelijk onderwijs nog niet gezet. Hij vond het hoog tijd de mogelijkheden hiervoor na te gaan. Hij kondigde aan binnenkort een commissie in te stellen die een weloverwogen visie moet ontwikkelen op het gebruik van computers als onderwijstechnologisch hulpmiddel.

Flexibeler

Het gaat niet alleen om het technisch mogelijke, maar in het bijzonder om wat uit onderwijskundig oogpunt wenselijk is. We willen onderwijs dat meer op de individuele leerling is gericht. We willen ook een flexibeler onderwijssysteem. Misschien zou dan ook het probleemoplossend vermogen kunnen worden versterkt en de abstract-logische component in het onderwijs worden bevorderd, veronderstelde de bewindsman. (Van onze binnenlandredactie}

ZWOLLE — Ex-CDA-Kamerlid mevrouw Van Leeuwen ziet weinig in de huidige bezuinigingsplannen van het kabinet. De lastenverzwaring zal alleen maar leiden tot een verdere daling van de koopkracht. Dat zal de consumptieve bestedingen terugdringen en de werkloosheid verder doen stijgen. Een betere weg acht zij een belastingverlaging, met daaraan gekoppeld een terugdringen van de overheidsuitgaven.

Mevrouw Van Leeuwen zei dit gisteren op de algemene ledenvergadering van de Christelijke kruideniersbond (CKB), die in Zwolle werd gehouden. „We zijn het veel te vanzelfsprekend gaan vinden, dat de overheid alles maar subsidieert", aldus het voormalige kamerlid, „maar dat kan eenvoudig zo niet verder. We zullen moeten kiezen. Als we er nu niet snel uitkomen is zeker het gevaar aanwezig dat we binnen een paar jaar worden geconfronteerd met een „sterke man", omdat we volledig zijn vastgelopen".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.