+ Meer informatie

Is de wederkomst nabij?

Ouderlingenconferentie 1965 op 24 november in Hilversum

2 minuten leestijd

Voor de ouderlingenconferentie 1965, die aanvankelijk moest worden uitgesteld is nu als nieuwe datum gekozen: woensdag 24 november. De conferentie zal gehouden worden in de Chr. Geref. Pniëlkerk van Hilversum-centrum.

Ongetwijfeld zullen de kerkeraden reeds door het comité, dat onze ambtsdragers-conferenties voorbereidt, zijn benaderd met een circulaire, waarin deze conferentie wordt aangekondigd. De redactie van Ambtelijk Contact meent echter ook via dit orgaan nog eens ieders volle aandacht te mogen vragen voor deze bijeenkomst, omdat daar een onderwerp van grote actuele betekenis voor het ambtswerk aan de orde komt. Drs. J. P. Versteeg, de pastor van Wormerveer, zal er spreken over de ambtelijke arbeid in het licht van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. En in de middagvergadering zal er ruimschoots gelegenheid tot discussie zijn op dit onderwerp. Gaarne wekken wij een ieder op aan deze conferentie deel te nemen.

Prof. Berkhof, Ned. Hervormd hoogleraar te Leiden, heeft de tekenen van de wederkomst eens vergeleken met de golven van de zee, die tijdens de vloed steeds hoger op het strand komen. In de tekenen van de wederkomst hebben we niet iets te zien, dat plotseling voor ons staat, terwijl het daarvoor totaal afwezig was. Als dat zo was, konden we de tijd van de wederkomst immers „berekenen", wat naar het woord van de Heere Jezus onmogelijk is. In de tekenen van de wederkomst mogen we iets zien, dat er altijd al was, maar dat tot een steeds grotere toespitsing komt, zoals de golven, die altijd al op het strand aanspoelden, bij het toenemen van de vloed, steeds hoger komen. Die toespitsing is in onze dagen onmiskenbaar. We willen proberen op onze conferentie die toespitsing op allerlei terrein nader te konkretiseren. We zullen, ook in onze ambtelijke arbeid, niet voorbij mogen gaan aan allerlei verschijnselen, waarin wij mogelijk de nadering van de Koning der Kerk kunnen opmerken. Het gebed, waar heel de Bijbel op uitloopt, is het gebed om de wederkomst van de Heere Jezus Christus. In de Schrift staat alle arbeid van de Kerk in het licht van de naderende wederkomst. Het is goed om ons te bezinnen op de vraag, of ook onze ambtelijke arbeid in datzelfde licht staat.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.