+ Meer informatie

Beproeft de geesten, of ze uit God zijn!

4 minuten leestijd

Ouders: „Let op u saeck". Met deze variant op de eerste versregel uit Valerius' Gedenckklanck, besloot ik de vorige keer mijn pastorale overweging. Ik wilde uw aandacht vragen voor een van de vele gevaren die ons kerkelijk leven bedreigen. Uiteraard zijn er meer.

De tijd waarin wij met onze kinderen leven, kenmerkt zich aan de ene kant door een achteruitgang van allerlei geestelijke waarden. Aan de andere kant zien wij een geweldige opkomst van diverse bewegingen, die elk op hun eigen wijze pogingen ondernemen om in te spelen op de menselijke geest. Meer dan ooit tevoren in onze geschiedenis is sprake van een chaotische verwarring. Wij moeten dat zien als een rechtstreeks gevolg van onze natuurlijke afkeer van God en Zijn Woord. Heeft de Heere het Zelf niet gezegd: „Zij hebben het Woord des HEEREN verworpen, wat wijsheid zouden zij dan hebben?" (Jeremia 8:9b). Op politiek terrein heerst er een Babylonische spraakverwarring. Binnen Europa heeft men alle hoop en verwachting gevestigd op de economische eenwording. Er wordt met spanning gewacht op de ontwikkeling in de komende jaren. Schrijnend is daarbij de trieste werkelijkheid, dat de politici ondertussen geen raad weten met het oplossen van allerlei conflicten, die inmiddels hun tol geëist hebben. Aanhoudend oorlogsgeweld betekent een geweldige bedreiging voor onze duur verworven vrijheid.

Geestelijke vrijheid
In eigen land komt er een dreiging op ons af die zeker niet minder is. Onze geestelijke vrijheid staat onder hoogspanning. Het wetsvoorstel "gelijke behandeling" zegt ons inmiddels genoeg. Maar er is meer, waarvoor wij onze ogen niet mogen sluiten. In onze samenleving worden regelmatig bijeenkomsten belegd, die een demonisch karakter hebben. Wij kunnen dit op grond van Gods Woord niet anders zien dan als regelrechte aanslagen uit de hel. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal kunnen verslinden. En de boze weet als geen ander: „Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!" Op zaterdag 8 mei werd in de Maritinihal in Groningen een avond gehouden, die ontsproten is aan een duivelse geest. Over het gehele land werden folders verspreid met (schrikt u niet) het volgende opschrift: "The final thunderdome". Vrij vertaald: Het laatste verdoemenisoordeel. Wat op deze folder verder te lezen staat in de Engelse taal, laat ons niet in het ongewisse als het gaat om de vraag wie de afzender toch wel zal wezen. „Weest er zeker van, dat u dit donderend schouwspel niet mist... De dondergoden, die de nacht zullen (be)heersen!" Een afschuwelijk taalgebruik, dat niets aan duidelijkheid te wensen overlaat. Oók niets aan het 'toeval' wil overlaten. Want dan volgt letterlijk van a tot z, van Alkmaar tot Zwolle, een lange lijst met opstapplaatsen. Jonge mensen worden genodigd om gebruik te maken van het openbaar vervoer. De nacht, waarin ondanks het vele kunstlicht de macht uit de duisternis zal heersen, zal duren tot de vroege morgen. Zondagmorgen. Over de terugreis hoeven de jongeren niet in te zitten. Ook daar is een regeling voor getroffen.

Heidense samenleving
Het is om van te walgen. De koude rillingen lopen over je rug. Dat is Nederland. Het hoogontwikkelde land met zo'n rijk geestelijk verleden. Verlaagd tot een bijna heidense samenleving. Verloederd, losgeslagen of moet ik zeggen ontredderd? In dit "geestelijk klimaat" worden wij als ouders, als kerk geroepen om onze kinderen, onze kerkelijke jeugd te brengen bij de Bron van het ware leven: Gods Woord. Het Woord, dat een Licht wil zijn op het levenspad van onze jongeren. Een Licht in deze al donker wordende wereld. En zeg nu niet: „Het is ver bij mijn bed vandaan!" Vergist u niet. Het is dichter bij u dan u durft te denken. Het is de hele atmosfeer waarin wij ademen en moeten leven. Door en door geïnfecteerd door de geest uit de afgrond. Onwillekeurig denken wij hier aan de woorden uit Openbaring 13. Het beest zal grote macht ontvangen om zelfs tekenen en wonderen te doen om zijn rijk te propageren. Het schijnt een aantrekkelijk rijk te zijn. Onze jongeren worden er immer door aangetrokken en betoverd. Wat heeft de Heere in Zijn Woord met deze wereldsituatie gerekend. Beproeft de geesten of zij uit God zijn! Wie dat nalaat, wordt vermoord door de geest die trekt naar het eeuwig verderf Die haast ongemerkt (!) onze woningen binnenkomt, door middel van de media en allerlei lectuur. De wereld houdt geen halt bij de deur van de kerk. Wie meent van wel, bedriegt zichzelf Wie de druiven eet van Sodom, zal spoedig de wijn van Gomorra drinken (Spurgeon).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.