+ Meer informatie

ï\èssanen niet ongelukkig met eerste twee maanden

Negatieve lijn kunstmelk onaanvaardbaar

6 minuten leestijd

AMSTERDAM — „Hoewel het onder de huidige economische houder (49 pet) zal participeren. Het nstandigheden erg moeilijk en eigenlijk onmogelijk is een voor- is mogelijk dat Berisford later helelelling te doen over de resultaten in 1981 zijn wij vol vertrouwen, n^aal eigenares van de Wessanen-cae indicaties over de eerste twee maanden van dit jaar wijzen erop Sf Sanerip"'difonde"rdielS it de gunstige ontwik'celing van het tweede halfjaar 1980 in het verlies lijden, aldus de Raad van Begemeen is voortgezet. In de jaarvergadering op 29 april zullen we stuur. lige inzicht geven in de uitkomsten over het eerste kwartaal". Dit De investeringen in duurzame acti

i de heer G. H. van Driel, voorzitter van de Raad van Bestuur van oninklijke Wessanen NV (voeding), in een toelichting op het jaarTslag. ,,Gegeten moet er worden", zo vatte I zijn vertrouwen in de toekomst van essanen een aantal malen enthouist samen. Wessanen is dan ook voor 1 stevig deel actief op het gebied n menselijke consumptie-artikelen als margarine, eetbare oliën en vet1, baby- en kindervoeding, zuivelodukten, brood, vlees en voor een siner deel op het gebied van diervoengGestreefd zal worden naar een vereding van activiteiten in de VS en in iropa. Begin dit jaar is een kantoor bpend in New York. Dat het concemresultaat vorig jaar rbeterde ten opzichte van 1979 (netOTnst van ƒ 12,9 naar ƒ 17,1 min, diiend onveranderd ƒ4,60 volgens orstel) was mede een gevolg van

Geen akkoord IMV-Campina
v'EGHEL — DMV-Campina en de tbonden hebben nog geen overeenmming bereikt over de arbeidsfatsen-overeenkomst, die opgesteld iet worden in het kader van het te;brengen van de 48-urige werkweek sommige produktieafdelingen tot 1 40-urige werkweek. Dat heeft Ben ferink van de voedingsbond FNV landag meegedeeld. ;ii de produktiebedrijven in Veghel Zevenbergsche Hoek werken nog ! man 48 uur per week. In principe ivereenstemming bereikt over de in!ring van een 40-urige werkweek )r deze groep. De bonden hebben als (rwaarde gesteld dat er een goede fiiciële regeling moet komen, alsmeeen arbeidsplaatsen-overeenkomst, or het verkorten van de werkweek staan vijfenzestig nieuwe arbeidsatsen. Den arbeidsplaatsen-overeenkomst is voorgesteld door DMV-Campina loor de bonden afgewezen. De voeigsbond FNV heeft daarop een an•e overeenkomst opgesteld, waar almdere bonden het mee eens zijn en volgens Leferink juridisch beter in aar zit. „In die overeenkomst moet garantie worden opgenomen dat •r een periode van vijfjaar 487 ardsplaatsen in stand worden gehoureeds in 1979 op gang gebrachte maatregelen ten aanzien van enkele bedrijfsonderdelen die jarenlang een belangrijke bijdrage aan het concernresultaat hadden geleverd maar dooi structurele wijzigingen in de betrokken branches niet langer konden worden voortgezet.

In de cacaobranche werd besloten tot een zodanige samenwerking met de Britse Berisford-groep dat Wessanen nog enige tijd als minderheidsaandeel

VREEMD GELD

Vandaag gelden ondentaande bedragen voor het verkopen, respectievelijk kopen van vreemd geld bij banken. Amerikaanse dollar 2,36- 2,46 Engelse pond 6,06- 6,36 Belgische franc (100) 6,39- 6,69 Duitse mark (100) 109,26-112,26 Italiaanse Ure (10.000) 21,00- 24,00 Portugese escudo (100) 3,95- 4,66 Canadese dollar 1,99- 2,09 Franse franc (100) 46,00- 49,00 Zwitserse franc (100) 120,00-123,00 Zweedse kroon (100) 49,60- 62,50 Noorse kroon (100) 42,26- 46,26 Deense kroon (100) 33,76- 36,76 Oostenrijkse schilling (100) 15,52- 16,82 Spaanse peseta (100) 2,61- 2,91 Griekse drachme (100) 4,30- 5,10 Finse mark (100) 66,26- 59,26 Joegosl. dinar (100) 5,95- 7,35 Ierse pond 3,90- 4,20 AALSMEER 13 april — Bloemen. Anjers: rood 37-71. rose 33-60, wit 35-72, vertakt 30-60; rozen gr.: baccara 78-125, la minuette 51-100, Nona 50-115, red succes 52—77, sonia 46-115, w master p 65-120, lara 88-125; rozen kl.: carol 38-61, evergold 38-63, golden times 52-100, jaguar 46-93, marimba 32-54, mercedes 45-90, molrea 37-74, belinda 40-76. red garnette 2844, gabriëlle 39-65; diverse bloemen: amaryllis 12-110, alstroemeria 47-165, anthurlum 99-430, chrys. jaarr. 44-105, fresia enkel 10-39, fresia dubbel 13-57, gerbera 26-185, gladiolen 83100, iris 14-26, gloriosa 32-105, lelies kelk 49185, lelies tak 32-6Ü0, nerine 101-120, cymbldium gr. 37-125, narcissen 4-51, tulpen 8-110, hyacinten 21-31, strelitzia 128-250, liatris 78120, seringen 76-340, gypsophila 54-135, statice 49-89, sneeuwballen 71-95, forsythia 65-165, prunus 64-300. AMSTERDAM — Aardappeltermijnmarkt, 13 apr. In bintje 50mm kwamen 21 contracten tot stand voor levering april. Deze werden verhandeld tegen 26,00 tot 25,50 gulden per 100 kg. In bintje 50mm werden 251 mei-contracten verhandeld tegen 30,80 tot 29,70 gulden.

De stemming was kalm voor april en flauw voor mei. va bedroegen vorig jaar circa ƒ 53 min en bleven hiermee binnen de kasstroom. Voor dit jaar wordt hierin geen verandering van betekenis verwacht. Door het teruglopen van de voorraden en de vorderingen, mede ten gevolge van het afstoten van het cacao-belang en van de mesterij-activiteiten in de kunstmelken met ƒ91,3 min was het mogelijk om enerzijds op de opgenomen geldleningen ƒ 40 min extra af te lossen en anderzijds de beschikbare liquide middelen flink te versterken.

KUNSTMELKEN

Na een reeks van goede jaren met goede uitkomsten werd de kunstmelkproduktie in Nederland in 1978 voor het eerst met negatieve exploitatieuitkomsten afgesloten. In 1979 zette deze negatieve lijn zich dermate onaanvaardbaar voort dat besloten werd diep in te grijpen en wel in versneld tempo. Milieuacties en hormoontoestanden zwengelden deze ingreep

In Nederland heeft Wessanen de mesterij-activiteiten per eind 1980 helemaal afgezworen. In Frankrijk is de produktie stopgezet en zijn alle werkzaamheden beëindigd. In Italië wordt de produktie van kunstmelken dat voortgezet omdat de structuur van het bedrijf in dat land stoelt op vrije afzet. In België wordt nog bescheiden geproduceerd. Na deze herstructurering zijn de werkzaamheden van de kunstmelkgroep in binnen- en buitenland grotendeels beperkt tot de produktie en de niet gebonden afzet van mest- en opfokmelken. 101) 99-110, 31/36 (85'/! 79'/!) 79-89, komk. krom 4.000 kg. (171'/!) 165-181, komk. stek 4.000 kg. grof (I 172'/! 11114) 109-175, middel (146 74'/!) 72-146, fijn (24) 23-31, koolrabl 9.000 St., 8/9 107, 7/8 98-106, boskroten met lof 1.500 bs. 122-175, peterselie 7.000 bs 61-108, postelein 1.500 kg 290-320, prei 6.000 kg 54-101, raapstelen 1.000 bs. 51-56, rabarber 14.000 kg 56-112, radijs rood 106.000 bs, X (88'/!) 88, 1 '(88'/!) 86-94, Il (79'/!) 77-83, grof I (85'/!) 84-88, grof II (70) 70. langlof (68'/!) 66-71, witpunt 4685, selderij 6.000 bs. 19-41, sla glas 168.000 st., 12 poly ds. (A B 41) 41, 13/14 (35'/! 34) 34-36, 15/16 (45 45) 44-46, 17/18 (46'/! 46'/:) 46-49, 19/20 (49'/! 46) 46-53, 21/22 (52 42'/!) 42-52, meermalig fust, 21/22 38-48, 23/24 40-55, 25/28 42-61, 29/op 54-69, bladsla 1.000 st. 109124. snijbonen 200 kg 1220-1240, spinazie 8.000 kg 139-185, tomaten 3.000 bk Al (NM 4040 RD 4095) 4010-4130, Bil (4160 4120) 40904170, Cl (3930 3930) 3900-3970, CC II (3390 3350) 3350-3390, vleestomaten 4090-4250, uien 10.000 kg, grof 65-84, middel 62-76, veldsla 900 kg (1956'/! II862) 810-1040, winterpeen 3.000 kg 25-53, witlof 10.000 kg eenmalig fust, kleinverpakking 440, I kort lof 330-400, I lang lof 350410, meermalig fust 3 A kort lof 270-320, 3 A lang lof 210-280, 3 B 130-250. afwijtónd 110210, stek 40-140, aardbeien 1.000 ds 190-220. BARNEVELD — vette kalveren. Aanvoer 158 stuks, handel vlug.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.