+ Meer informatie

Pleidooi Poolse vakbond voor hogere voedselprijs

Grote tekorten zijn gevolg van te hoge produktiekosten

3 minuten leestijd

WARSCHAU — Een dag oor de registratie van de ieuwe boerenvakbönd bij e rechtbank in Warschau eeft maandag het weekblad an de onafhankelijke Poole vakbond Solidariteit veroging van de prijzen voor elangrijke levensmiddelen Is vlees, brood en melk beleit.

Volgens het blad zijn industriële goeeren in Polen te duur. Levensmiddelen orden echter voor een te lage prijs verocht. Het resultaat daarvan is lange jen voor winkels, speculatie en privileges. De verhoging van prijzen voor levensmiddelen, vooral van vlees, is in Polen steeds een netelige zaak geweest. Drie arbeidersopstanden werden daardoor veroorzaakt. In december 1970 kwam de regering-Gomulka ten val toen verhoging van de vleesprijzen tot een ware volksopstand leidde. Datzelfde was het geval in juni 1976.

Ook het verzet van vorig jaar begon met de aangekondigde hogere, vleesprijs. Deze actie mondde uit in de grote staking van Gdansk, de akkoorden met de regering en de stichting van de onafhankelijke vakbond Solidariteit. In alle drie gevallen moest de overheid de prijsverhogingen ongedaan'maken.

Coördinatie met leiders

In het als een bijdrage tot de discussie gebrachte artikel van het vakbondsblad worden looncompensaties voor de laagst betaalden bijzonder belangrijk genoemd. Deze moeten worden bekostigd uit hogere belastingen voor de hogere inkomens. Het blad van de communistische partij, Trybuna Ludu, bereidde maandag de Polen erop voor dat zij voor vlees, brood en melk dieper in de buidel zullen moeten tasten. Volgens het blad zal de regering spoedig met mededelingen hierover komen. Waari-SSS^êSSSSS? im^mimm ^isSlSS: WMH^M^iil; nemers constateren dat in deze voorbereidingen een coördinatie valt te constateren tussen Solidariteit en de communistische partij.

„Wij zijn een land met het meest onjuiste systeem van kleinhandelprijzen in Europa, wellicht in de hele wereld", aldus Solidariteit. „Wij kunnen een dergelijke situatie, die lange rijen voor de winkels en speculatie met voedingsprodukten veroorzaakt, niet langer goedkeuren". Volgens het blad worden melk en brood verkocht voor een kwart van de werkelijke produktiekosten, met grote tekorten als gevolg.

Om de prijzen op een laag niveau te houden moet de Poolse schatkist enorme subsidies aan de boeren betalen. Solidariteit staat blijkens het artikel op het standpunt dat deze subsidies beter aan de laagstbetaalden besteed zoudjen kunnen worden.

De commissie die geen verdere bijzonderheden verstrekte werd vorige maand gevormd om tegemoet te komen aan de eis van lagere partijleden tot een snel onderzoek naar de activiteit van partijleiders die verantwoordelijk werden geacht voor de economische en politieke moeilijkheden in Polen.

68 mensen worden in arrest gehouden, zo zei de commissie. Een toezichthoudend orgaan van de staat, de opperste controle raad, onderzoekt momenteel klachten over voormalig partijleider Edward Gierek, die na de zomerstakingen van vorig jaar aftrad in september, en andere hogere partijfunctionarissen.

Hongerstaker

Het comité voor de verdediging van gewetensgevangenen, dat in Polen opereert onder de hoede van Solidariteit, 7uivprinp paat tlnnr •" 6^" telegram aan Amnesty Inl^UlVKnng ^UUl uuur tp^national eevraaed met .snoed hii de temational gevraagd met spoed bij de

Een speciale commissie van de Poolse Verenigde Arbeiderspartij (PVAP) heeft maandag gezegd dat de afgelopen zeven maanden 768 leden uit de partij zijn gezet. De meesten wegens corruptie en schending van de ethische en morele normen. Van de gezuiverde communisten bekleedden er 282 leidinggevende posities. Poolse autoriteiten tussenbeide te komen ten behoeve van de dissident Zygmunt Golawski, die na een half jaar hongerstaking in levensgevaar zou verkeren. De 57-jarige glazenmaker Golawski zit gevangen vanwege zjn lidmaatschap van de rechts-nationalistische beweging „Confederatie van het onafhankelijk Polen" (KPN).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.