+ Meer informatie

„Nederland kan zich kennelijk } nogal wat luxe veroorloven"

4 minuten leestijd

HOLTEN/RUSSEN — I Het openbaar vervoer kost I geld. Jaarlijks moet de NeI deriandse overheid in de I Rijksbuidel tasten om de teI korten van de openbaar-verI voerbedrijven te dekken. I Suggesties om een en ander I zo rendabel mogelijk te maI ken zijn daarom altijd weiI kom. De jarige autobusonI derneming OAD te Holten I doet zo'n suggestie: „Zet touI ringcars in op de lijndiensten I en liaat in dunbevolkte gebie1 den de afroepbus zijn intrede I doen."

Door R. A. Hertog I De OAD hield gisteren in RijsI sen een symposium ter gelegenI held van het 60-jarig bestaan I van het busbedrijf. Op het symI posium werd een verkennende I studie van het Economisch Buï reau voor het Weg- en WaterverI voer (EBW) gepresenteerd. De I studie, uitgevoerd in opdracht I van de OAD, gaat in op moge1 lijkheden om geld te besparen in I het busvervoer. I In het openbaar vervoer liggen I de pieken in de winter, in de I spitsuren en op werkdagen. In de I touringcarwereld heeft men I daarentegen in de zomer, op de I dag en op zaterdagen en zondaI gen het grootste reizigersaanI bod. De OAD vroeg zich af of het I soms financieel voordeel zou I kunnen opleveren als toerwaI gens ingezet worden in de pieken I in het openbaar vervoer.

Afschrijving
I Het busbedrijf zette het EBW i aan het rekenen en kreeg gelijk. I Volgens het EBW bestaat het I voordeel vooral uit het feit dat i bij piekafvlakking in het openI baar vervoer kan worden beI spaard op kosten van bussen en I chauffeurs, „De bussen in het S touringcarvervoer bestaan imi mers toch al en worden al gedekt i op de punten afschrijving en 1 rente", aldus adjunct-directeur 1 drs. P. B. D. Hilferink van het 1 EBW tijdens het symposium. i Wel zullen de toerbussen moeI ten worden aangepast aan lijni dienstvervoer. Er moet een betaaltafel in komen, de stoelen moeten in- en uitgebouwd worden en er is een filmkast nodig om lijnnummer en bestemming aan te geven. Volgens Hilferink kost dat per bus 8000 gulden extra per jaar. Dat levert dan een bus op die volledig klaar is voor inzet in het streekvervoer. Uit de EBW-studie blijkt dat er een totale besparing van ruim 46 miljoen gulden per jaar op langere termijn mogelijk is.

Als de kosten van het openbaar vervoer al te zeer de pan uit dreigen te reizen lopen vooral mensen in dunbevolkte gebieden het risico van streekvervoer verstoken te raken. Dergelijke lijnen zijn het minst rendabel, doordat er een gering passagiersaanbod is. Grote bussen rijden in landelijke gebieden veelal leeg rond. Een alternatief kan hier het inzetten van een afroepbus zijn.

Melden

Reizigers voor de afroepbus moeten zich minstens een uur van te voren melden bij een centrale. Alleen als er zich passagiers aandienen zal er gereden worden. Afhankelijk van het aantal reizigers wordt een taxi, een achtpersoonsbus of een streekbus ingezet. De bussen rijden volgens de dienstregeling. Volgens de EBW-studie lijkt dit systeem vooral des avonds en op zondagen in aanmerking te komen.

Het systeem is volgens Hilferink geschikt voor de zwakke streekvervoer gebieden, maar ook voor middelgrote steden. Volgens het EBW is een dergelijke regeling zelfs nog financieel gunstig als er weer ritten worden gereden die de laatste jaren gesneuveld waren.

Bij onze oosterburen komt een discussie over openbaar vervoer en particuliere ondernemingen wat absurd over. „Waar bij ons particuliere busdiensten actief zijn, weten de gemeenteraden niet eens wat openbaar streekvervoer is. Die post duikt nooit op de jaarlijkse begrotingen op. Men werkt vrijwel overal zonder tekorten", aldus tijdens het symposium Günter Mörl, directeur van de Duitse Bond van Busondernemingen. „En dat terwijl in plaatsen waar de overheidsbedrijven opereren per jaar meer dan twee miljard aan subsidie moet worden gegeven ".

In West-Duitsland is meer dan de helft van de overheidsvergunningen voor het lijnverkeer in het streekvervoer in handen van particuliere ondernemers. Berekeningen hebben volgens Mörl aangetoond dat als die activiteiten zouden worden overgedragen aan de staat er een miljard extra ter beschikking zou moeten worden gesteld.

Kaarten

„Particulieren functioneren veel beter dan overheidsdiensten", aldus Mörl, dat komt doordat bij particulieren de werknemers voor hun loon ook een evenredige arbeidsprestatie moeten leveren. Busondernemers kunnen het zich niet veroorloven om veel chauffeurs in reserve te hebben, die dan urenlang in de verblijfsruimte zitten te kaarten".

Verder wijst Mörl op het omvangrijke administratieve apparaat van een overheid. In Duitsland wordt door de staat driemaal zoveel administratief personeel per bus ingezet als bij de particuliere busdiensten. Ook houdt de staat meer bussen in reserve.

Mörl toonde zich zeer verbaasd toen hij hoorde dat in Nederland nauwelijks particuliere ondernemingen ingehuurd worden. „Ik dacht bij mezelf: dat komt zeker door het feit dat Nederland als een rijk en gezegend land zich een dergelijke luxe kennelijk nog kan veroorloven." Minister Smit-Kroes, die gisteren in Holten de officiële opening verrichtte van het nieuwe OAD-hoofdgebouw, zei positief tegen de naar voren gebrachte suggesties aan te kijken. De bewindsvrouwe zegde toe dat de ideeën zoveel mogelijk in overleg over het openbaar vervoer zullen worden betrokken^

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.