+ Meer informatie

Hattemers in conflict met Gelders Landschap

y Laat boeren hun gang gaan''

3 minuten leestijd

HATTEM — De milieugroep Hattem en de plaatselijke boeren zijn iiet goed eens over het beheer dat er moet komen over het onlangs door de stichting het Gelders Landschap aangekochte gebied de Hoenwaard in Hattem. Volgens hen moet dit beheer zoveel mogelijk aansluiten bij het normale landbouwkundige beheer al zullen er beperkende maatregelen gesteld moeten worden. Maar verder: laat de boeren hun gang gaan in aansluiting op het beheer van dit weidegebied in het verleden.

De Hoenwaard is een circa 25 hectare groot gebied ten Oosten van Hattem in de nabijheid van de Hezenbergersluis in het Apeldooms Kanaal. Het terrein is met name uniek door de hoogte-verschillen. Door de verschillen in het grondwaterpeil en de overstromingen van de IJssel is er in het weidegebied sprake van een bijzonder afwisselende plantengroei. Daarnaast is het ook een uitstekende omgeving voor weidevogels die er dan ook in groten getale broeden.

Eind vorig jaar werd het gebied aangekocht door het Gelders Landschap doordat de eigenaren — de gebroeders Schroten die het gebied al sinds 1934 beheren — stopten mét de bedrijfsvoering. Hun beheer werd gekenmerkt door een groot stuk continuïteit. Zo zijn er in het gebied nog vele meidoomhagen en houtwallen. Ook de sloten in het gebied werden middels traditioneel beheer onderhouden terwijl er ook nog een stukje bos deel uitmaakt van het aantrekkelijke landschap ter plaatse.

Dit gebied wil het Gelders Landschap zoveel mogelijk intact laten. Wel wordt er aan boeren de gelegenheid geboden om vee in te scharen, hooigras op stam te kopen of na-weide te huren. Het Gelders Landschap zorgt dan zelf voor het verdere beheer als bemesting, afrastering en geeft beperkende voorwaarden aan bijvoorbeeld het grasmaaien. Dit mag in verband met het broeden van de weidevogels niet te vroeg gebeuren. Ook wil het Gelders Landschap de sloten en de heggen uit-, rasteren evenals het stukje bosi

„Dat is nu net de vroegere grote-heren-mentaliteit", aldus mr. O. Ebbens van de milieugroep Hattem in zijn commentaar over de beheersvorm van het Gelders Landschap. „Hier een koe en een paar schapen inscharen, daar een kampje hooi op stam verkopen en enkele kavels naweide uitgeven". ,

Maar de milieu-groep wil juist een zo dicht mogelijke benadering van het traditionele beheer door boeren. Zij hebben het landschap gemaakt en zijn volgens de milieugroep ook best in staat om dat door te zetten. Zij het met beperkende maatregelen om dit gebied intact te laten. En volgens de boeren zijn er verschillende veehouders die die voorwaarden best willen accepteren. Ook zij zijn zeer wel in staat om te zorgen voor de natuur-wetenschappelijke en landschappelijke waarde van het gebied. „De Hoenwaard".

Uit de gesprekken komt duidelijl naar voren dat in ieder geval in Hatten het contact tussen de boeren en de mi lieugroep erg goed is. „De milieugroej vraagt ons altijd om advies als het gaa om agrarische aangelegenheden en da werkt erg prettig aldus een van de boe ren. Om tot de uiteindelijke' beheers vorm te komen zullen binnenkort noi gesprekken volgen tussen de milieu groep en het Gelders Landschap.

De heer Van Yperen, namens het Gel ders Landschap, laat in een commen taar op de voorstellen van de milieu groep nog weten dat er binnen het Gel ders Landschap nog beslist niet ge dacht wordt aan het uit handen geve rijen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.