+ Meer informatie

Verdeeldheid in SaoediArabië over olieprijzen

2 minuten leestijd

GENEVE — Alle discussies er lagere olieprijzen hebben it kunnen verhinderen, dat prijs van ruwe olie voor Eupa en de Verenigde Staten nu geveer tachtig procent hoger dan in het midden van de jan zeventig. Daaraan is niet al;n het langzaam maar zeker rhogen van de olieprijzen det, maar ook de nog steeds stijnde dollarprijs waarin olie noteerd wordt.

Iet zijn die stijgende doUarinkomn, die de OPEC-landenv dwingen tot 1 prijsberaad, zoals dat nu in Geneve atsvindt. Ruwweg zijn de OPECden in twee groepen te verdelen, lani met een hoog bevolkingsaantal, lis Iran, Nigeria, Venezuela en Indo;ië en landen met een kleine bevolig zoals de meeste Golfstaten en jedi-Arabië. )e eerstgenoemde groep is voor haar ontwikkeling op een zo hoog mogelijke produktie aangewezen. Ze heeft voor haar ontwikkeling grote sommen nodig. De laatste groep daarentegen niet. Saoedi-Arabië bijvoorbeeld heeft maar de helft van het bedrag voor haar ontwikkelingsplannen nodig dat ze elke dag exporteert.

Discussie

Het Koninkrijk raakt dan ook in toenemende mate over het te volgen prijsbeleid verdeeld. Onder de vele prinsen is de kwestie oorzaak van veel discussie. In toenemende mate wordt het verzet tegen de hoge produktie duidelijk — men ziet hierin een verspilling van de natuurlijke rijkdommen — temeer omdat anderzijds vanuit de Derde wereld de druk toeneemt om in een of ander vorm de tekorten op de olierekening te verminderen. Veel zal er van fhangen in hoeverre Reagan er in zal slagen het geschil met Israël en de Arabische wereld tot aanvaardbare proporties terug te brengen. Tot nu toe schijnt hij daarin niet te slagen. Daarom zal de druk op en in Saoedi-Arabië toenemen om de produktie te verminderen, teneinde de aarzeling in de prijsstijgingen, veroorzaakt door de overvloed aan olie op de wereldmakt weg te nemen.

Een verminderde olieproduktie in Saoedi-Arabië zal onmiddellijk een opwaartse invloed op de olieprijzen hebben, maar in de geïndustrialiseerde landen ook de neiging versterken in toenemende mate naar vervanging te zoeken. Naast de teruggang in de wereldeconomie die de behoefte aan olie vermindert wordt ook een minder verbruik merkbaar door allerlei bezuinigingen en gebruik van alternatieve energiebronnen.

Hoofdbrekens

Vooral het laatste bezorgt sheik Jamani de nodige hoofdbrekens. Hij is de opvatting toegedaan, dat een ongebreidelde stijging van de olieprijzen ten gevolge' zal hebben dat het zoeken naar olie en vervangende energie in de geïndustrialiseerde landen versterkt zal worden voortgezet.

Die tendens tekent zich reeds af en zou voor de OPEC-landen het oliewapen stomp maken. Maar de OPEC-landen ook kwetsbaar maken voor het Oost - Westgeschil. Ook daarin is de OPEC in twee groepen verdeeld. En dat laatste weegt waarschijnlijk nog zwaarder dan het eerste als het gaat over het formuleren van een afdoende prijspolitiek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.