+ Meer informatie

Landbouw acht kabinetsvoorstellen onvoldoende

3 minuten leestijd

(Van onze redacteur binnenland) In een eerste reactie op de voorgestelde regeringsmaatregelen acht drs. R. Zijlstra namens de centrale landbouworganisaties de voorstellen niet helemaal beantwoorden aan de minimum eisen die aan het kabinet zijn voorgelegd. De drie CLO's zullen zeker onverkort aan deze punten vasthouden.

Er zijn nogal wat onduidelijkheden in de regeringsvoorstellen. Dat komt uiteraard mede door het feit, dat tot nog toe alleen mondelinge mededelingen zijn gedaan over de regeringsplannen, die in de nacht van (ADVERTENTIE) dinsdag op woensdag hun beslag kregen. De kabinetsvoornemens worden nu nader uitgewerkt en pas zaterdag kan een nota worden verwacht.

Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe de regering zicli in Brussel zal opstellen. Hoe denkt men over de gevraagde tussentijdse prijsverhoging van vier procent van de EEG-landbouwprijzen. Wat denkt men te doen aan verbetering van het marktmechanisme?

Vraagtekens zijn er ook over de BTW-compensatie. Niet duidelijk is hoe de regering zich een andere vorm van inkomenstoeslag voorstelt. Verschil van mening is er bepaald over de iioogte van de BTW-compensatie. Men heeft gevraagd om twee procent. De minister stelt nu 1,75 procent voor en vindt dat de revaluatie-compensatie, die nog voor de akkerbouw geldt, bij deze maatregel moet worden geteld. De organisaties achten dit onjuist.

Wat het uitstel van belastingbetaling betreft, ook op dit punt wil men graag wat meer duidelijkheid. Voor welke aanslagen geldt het uitstel precies?

Men is dankbaar voor' de herziening van het aardgasbeleid. Blijkbaar wil het kabinet de gasprijzen voor land- en tuinbouw niet automatisch aanpassen. In de voorschotregeling voor olie werd niets gezegd over de gebruikers van lichte olie.

Als voorlopige conclusie stelde drs. Zijlstra, dat de voorstellen niet voldoende tegemoet komen aan de minimumeisen van land- en tuinbouw. Men zal nu overleg plegen met de achterban, waarna men de definitief gevormde mening, via het landbouwschap, zal presenteren aan overheid en parlement.

Volgens de CBTB-voorzitter had het zojuist gevoerde overleg met de actiegroepen over de kabinetsvoorstellen in goede sfeer plaatsgevonden. „We hebben een beroep gedaan op hun loyaliteit om binnen de organisatie aan de besluitvorming mee te werken", aldus drs. Zijlstra, die nog vertelde dat de heer Olieman zijn excuus had gemaakt voor het feit, dat hij zaterdag tijdens de massademonstratie in Galgenwaard, tegen de gemaakte afspraak in, een reorganisatie van de organisatietop had geëist.

Actieleider Klaas Olieman, die een aparte persconferentie belegde, was heel wat feller in zijn afwijzing van de kabinetsvoorstellen. „Wij vinden de aangekondigde maatregelen volkomen onvoldoende en een belediging voor boeren en tuinders", aldus de Bleiswijkse tuinder. „Onze eisen waren minimale eisen" die dan ook volledig moeten worden gerealiseerd. We zullen samen met de CLO's overleggen wat ons te doen staat. Daarbij zullen we onze eigen eisen aan de hand van cijfers verder uitdiepen." De heer Olieman sloot sloot hernieuwde acties in de toekomst niet uit.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.