+ Meer informatie

Forse stijging in aantal abortussen

IN '80 16.300 VROUWEN BEHANDELD

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het aantal abortussen bij in Nederland wonende vrouwen is in 1980 ten opzichte van 1979 met ruim 23 procent toegenomen. De toename in de periode 1978-1980 bedroeg 38 procent. Het aantal uit het buitenland komende vrouwen dat zich in een van de Nederlandse klinieken liet behandelen, nam in 1980 opnieuw af en wel met ongeveer 14 procent ten opzichte van 1979 tot 35.000.

Dit heeft de Stichting medisch verantwoorde zwangerschapsonderbreking (Stimezo) woensdag in Den Haag bekendgemaakt.

In 1978 werden in Nederlandse abortusklinieken 11.800 in Nederland wonende vrouwen behandeld, in 1979 waren dat er 13.200 en in 1980 16.300. Het aantal abortussen in ziekenhuizen kan volgens de Stimezo sinds 1978 als stabiel worden beschouwd op een niveau van ongeveer 3.400. De toenemende behoefte aan abortushulpverlening beperkt zich, aldus de Stimezo, niet tot bepaalde groepen vrouwen, maar is gespreid over alle groepen en over het hele land.

Niettemin is er bij sommige groepen sprake van een grotere stijgmg dan bij andere. Vooral bij Surinaamse en Antilliaanse vrouwen is sprake van een explosieve stijging van het aantal verzoeken om abortushulp. Dat aantal was in 1980 ruim het dubbele van dat in 1978 (1.856 tegenover 884).

Wat betreft de leeftijd van de vrouwen valt op dat er een steeds sterker accent komt te liggen op de groep van rond 20 jaar oud. Zesentwintig procent van alle geaborteerde vrouwen was 19 tot 23 jaar oud. De stijging was in deze groep ook het grootst: 28 procent in een jaar tijd.

Surinamers

De toename van de behoefte aan abortushulpverlening wordt volgens de Stimezo in belangrijke mate veroorzaakt door de toevloed van Surinamers naar Nederland en de komst van veel vrouwen uit landen rond de Middellandse Zee in het kader van de gezinshereniging. Het aantal abortussen in deze groepen is naar verhouding vijf maal zo hoog als onder de autochtone Nederlandse bevolking.

Er is ook sprake van een snelle overgang van de pil naar andere vormen. van anti-conceptie, die een hogere kans op zwangerschap met zich mee brengen. Een op iedere acht vrouwen bleek zwanger te zijn geworden na staken van het pilgebruik. Het aantal vrouwen dat zwanger was geworden ondanks toepassing van periodieke onthouding of coïtus interruptus nam in eenjaar met 32 procent toe. De Stimezo zegt dat toeneming van andere vormen van geboortebeperking dan de pil erop wijst dat andere methoden ondanks een hogere zwangeischapskans voor velen kennelijk aanvaardbaarder zijn dan de pil, die vaak klachten geeft en waarvan de veiligheid veelal wordt betwijfeld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.