+ Meer informatie

Feedback in de kerk

3 minuten leestijd

Feedback in de kerk. De een zal er een vraagteken achter zetten en zich afvragen: ‘Is dat nu nodig? Krijgen we zo niet teveel een bedrijfscultuur in de kerk?’ Een ander zou onder deze titel misschien wel een dikke streep willen zetten en denken: ‘Het wordt tijd dat dit onderwerp op de kerkelijke agenda komt’.

Dat laatste is de wens van de auteur, Paulien Vervoorn. Zij wil in dit boek een pleidooi voeren voor het inzetten van feedback in de kerk. Wie heeft ze daarbij op het oog? Dat zijn niet alleen de voorgangers, predikanten of kerkelijk werkers, maar iedereen die een taak heeft in de kerk.
In het eerste deel gaat de auteur in op de vraag ‘Waarom feedback in de kerk?’. In dat deel wordt een aantal voordelen genoemd van het vragen en ontvangen van feedback: 1) Je leert jezelf beter kennen; 2) je ontwikkelt jezelf; 3) je groeit in eigenwaarde en 4) je leert elkaar beter kennen. Daarnaast wordt een aantal redenen genoemd waarom het belangrijk is om in de kerk met feedback aan de slag te gaan. Er kan bijvoorbeeld meer aantrekkingskracht uitgaan van de gemeente als roddelen, oordelen en negatief spreken plaats maken voor het elkaar positief, open en eerlijk aanspreken op gedrag. Qua Bijbelse onderbouwing van feedback trekt Vervoorn een aantal lijnen uit het onderwijs van Salomo, Jezus en Paulus. Soms wordt in het boek wel eens wat te snel een verband gelegd tussen dat wat de Schrift zegt en het feedback-principe. Dat doet echter niet af aan de Bijbelse opdracht die er ligt om zowel in de aanvaarding en de bemoediging als in de vermaning betrokken te zijn op elkaar als gemeente van Christus.
Het tweede deel is praktisch van aard. Hierin beschrijft de auteur op een concrete en inzicht gevende manier de belangrijkste principes van het geven en ontvangen van feedback. Dit deel bevat een aantal waardevolle lessen als het gaat om de communicatie tussen broeders in de kerkenraad, tussen gemeenteleden onderling. Omdat strubbelingen tussen gemeenteleden of binnen de kerkenraad (ook) nogal eens te maken hebben met een gebrekkige communicatie en/of met het onvoldoende of onjuist uitspreken van teleurstelling en gekwetstheid, biedt juist dit deel belangrijke handvatten.
Juist vanwege dit aspect, is dit boek zeker aan te bevelen en kan het nuttig zijn om bijvoorbeeld op een kerkenraadsvergadering het thema communicatie eens te agenderen. De gemeente van Christus is vanwege haar identiteit immers geroepen tot en gebaat bij een Bijbelse en goede vorm van spreken met elkaar en over elkaar. Op welke manier ga je daar als broeders de gemeente in voor en op welke manier kan je daar leiding aan geven in de gemeente?
Deze aanbeveling neemt niet weg dat er nog wel een paar kanttekeningen te maken zijn. Zo is de schrijfstijl soms wat kort door de bocht en zijn de beschreven voorbeelden niet voor iedereen herkenbaar. Daar is wel doorheen te prikken. Wezenlijker is het risico dat het functioneren van gemeenteleden (alleen) langs de lat van de professionaliteit wordt gelegd (p25). Uiteindelijk is het niet het professionele functioneren, maar Gods Geest die de gemeente vitaal houdt. Alleen in dat perspectief zou ik zeggen: tolle lege.

N.a.v. Paulien Vervoorn, Feedback in de Kerk. Aansprekende ideeën om met elkaar te groeien. Uitgeverij Kok, Utrecht, 2017, ISBN 978 90 435 2712 5, 160 blz, €16,99.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.