+ Meer informatie

Recensies

3 minuten leestijd

drs. P. Eikelboom, Schuld en vergeving. Serie Zorg voor elkaar. Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 2015, 96 blz., € 9,95. ISBN 9789462783317.

Een klein, handzaam boekje over een thema dat altijd actueel is. Het biedt in kort bestek veel. Over schuld en vergeving wordt geschreven vanuit Bijbels oogpunt, maar ook vanuit een psychologische gezichtshoek – deze laatste overigens altijd genormeerd vanuit het Bijbelse. Hoe zit het met schuld en schaamte? Moet je altijd vergeven? Hoe gaan we om met conflicten tussen ouders en kinderen? Bij dit laatste onderwerp had wellicht iets meer gezegd kunnen worden. Wie er in de praktijk mee te maken heeft, weet hoe weerbarstig de dingen kunnen liggen, ook binnen een kerkelijke gemeente.
Dit boekje is een aanrader voor elke ambtsdrager. Het gaat van a tot z over dingen waar elke ambtsdrager Bijbelse toerusting goed in kan gebruiken.

H. van Groningen, Karakter of geloof. Uitgeverij Den Hertog, Houten 2016, 107 blz., € 11,50. ISBN 9789033127342.

Een fijnzinnig, evenwichtig boekje. Hoe beïnvloeden geloof en karakter elkaar. Hoe wordt ons karakter gevormd? Welke invloed hebben het gezin en het kerkelijk milieu waarin we opgroeien. In hoeverre vernieuwt de Geest ons karakter? Gaat ons karakter mee de eeuwigheid in?
Een paar opmerkingen: op blz. 18 zijn in de vierde vraag enkele woorden weggevallen waardoor er nu staat dat na het sterven van de christen zijn lichaam en ziel in de hemel is. Bedoeld zal zijn: ‘zijn lichaam in het graf’. Op blz. 57 komt het wilskrachtige karakter aan de orde. Over de vraag hoe het in dat verband met de menselijke keuze zit, zou iets meer gezegd kunnen worden.
De gespreksvragen zijn goed en prikkelen tot verder nadenken. Het boekje is heel geschikt voor bijvoorbeeld een kring van jong belijdende leden. Ambtsdragers kunnen er veel uit leren voor hun pastorale benadering van hen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd.

ds. H. Korving, Kom tot Zijn rust! Over de vreugde van de rustdag. Uitgeverij Brevier, Kampen 2016, 144 blz., € 13,90. ISBN 9789491583889.

De zondag als rustdag komt steeds meer onder druk te staan. Van twee kanten: enerzijds door de secularisatie, anderzijds door de toenemende roep in bepaalde christelijke kringen om terug te keren naar de viering van de sabbat. Ds. Korving gaat grondig op de dingen in. Uitgebreid gaat hij na wat de Schrift zegt over de sabbat èn over de eerste dag van de week. Er komen prachtige hoofdstukken voorbij over Jezus Die de sabbat tot zijn doel brengt (met een sterk heilshistorische inzet), en over de eerste dag van de week.
Laten ambtsdragers dit boek bestuderen en van daaruit leiding geven. U kunt het ook heel goed gemeenteleden in handen geven bij wie de zondagsbeleving onder druk staat.
Mocht er een herdruk komen, dan zou ik in overweging willen geven om nog meer in te gaan op het punt van de zondagsarbeid (al kan de RMU daarvoor ook materiaal aanreiken).
We zijn onze Urker broeder dankbaar voor deze pennenvrucht.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.