+ Meer informatie

LITURGICA

2 minuten leestijd

1. Orden van dienst.

De synode besloot deputaten voor de liturgische geschriften opdracht te geven verschillende verantwoorde orden van dienst aan de kerken voor te leggen ter voorlichting en ter overweging en daartoe de naam van dit deputaat-schap te wijzigen in „deputaten voor de eredienst.”

2. Formulieren.

De synode stelde de tekst vast van de formulieren voor de bevestiging van dienaren des Woords, van ouderlingen en diakenen en van de bevestiging van het huwelijk. Deputaten voor de eredienst hebben de opdracht zorg te dragen voor uitgave in een eenvoudige vorm van de vastgestelde formulieren en deze aan de kerkeraden te doen toekomen en verkrijgbaar te stellen. Aan deze deputaten werd vervolgens opgedragen de resultaten van hun verdere arbeid vóór september 1970 aan de kerkeraden, classes en particuliere synoden te doen toekomen.

3. Formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords. (zie blz. 851)

4. Formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen, (zie blz. 853)

5. Formulier voor de bevestiging van het huwelijk, (zie blz. 856)

6. Berijmde Schriftgedeelten.

De synode benoemde deputaten met de opdracht wegen te zoeken om verdere uitvoering te geven aan art. 69 K.O., voorzover dit artikel spreekt over de vaststelling van berijmde Schriftgedeelten.

7. Psalmberijming

Deputaten ontvingen de opdracht:

a. te onderzoeken of de kerken een uitspraak moeten doen ten aanzien van de psalmberijming die moet worden gebruikt;

b. de nieuwe psalmberijming van de I.S.P. op haar betrouwbaarheid en bruikbaarheid te toetsen en het resultaat hiervan vóór 1 september 1970 als een advies aan de kerkeraden te doen toekomen;

c. door de kerkeraden op grond van dit advies ingezonden opmerkingen in ontvangst te nemen en te beoordelen.

d. het resultaat van hun arbeid vóór 1 januari 1971 aan de kerkeraden te doen toekomen;

e. de mogelijkheden te onderzoeken voor de uitgave van een psalmbundel, waarin meerdere berijmingen van een psalm zijn opgenomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.