+ Meer informatie

Hoezo Israël?

3 minuten leestijd

In dit boek is voldoende gespreksstof voor bijbelkringen te vinden betreffffende het thema Israël.

Het boek is opgebouwd in vier delen: 1 Luisteren naar de Joodse stem (gebed), 2 Zijn er nog specifieke beloften voor dit volk? 3 Recht op het land? 4 Woorden en daden.

In deel 1 wordt nagegaan wat wij kunnen leren van het Joodse gebed, met name op het gebied van lofprijzing. Ook wordt ingegaan op de betekenis van de Joodse feesten.

Zie hierover ook de inleiding van dr. Mulder op de ambtsdragersconferentie.

In deel 2 wordt besproken hoe om te gaan met de beloften door God aan dit volk gedaan. Voor 1948 werden deze beloften vooral gezien als betekenis voor de kerk (het vervangingsmodel). Ook nu bestaan er verschillende visies onder christenen (het dipsensatiemodel). Volgens dit model behoren de beloften in het Oude Testament aan de fase van Israël, de beloften in het Nieuwe Testament aan de fase van de kerk, en in de toekomst zal een fase aanbreken waarin God opnieuw met Israël bezig zal zijn.

Op een evenwichtige manier worden de eenzijdigheden in deze dispensaties besproken. De beloften en profetieën, ook die over Israël, zijn niet bedoeld om een soort tijdtabel te maken voor de toekomst, maar willen oproepen tot een persoonlijk leven met God. Niet ieder die beloften krijgt aangeboden, ontvangt metterdaad wat God daarin aanbiedt. Een belofte is geen voorspelling, maar een toezegging die om een antwoord vraagt.

Verder wordt ingegaan op bekende Bijbelgedeelten als Romeinen 11 en Efeze 2: De heidenen zijn mede-erfgenaam van Israël.

In deel 3 komt aan de orde of Israël recht heeft op het land en welke omvang dit land dan heeft.

Gods belofte aan Abram, Izak en Jakob houdt in dat zij tot zegen van de volken zullen zijn. Het gaat hierbij niet om een heilig land maar om een heilig volk, dat Gods weg bewaart door recht en gerechtigheid te doen.

De beloften van God vragen om geduld. Hij belooft en zal het vervullen op zijn tijd en wijze.

In Deuteronomium wordt duidelijk gesteld dat Israël het land niet krijgt omdat zij goed of godsdienstig zijn, maar opdat zij tot zegen van de volken zullen zijn. Aan beloften kunnen niet zonder meer rechten worden ontleend. Wanneer zij Gods geboden overtreden worden zij uit het land verdreven. Echter bij terugkeer van het volk tot God geldt dat God ook weer naar zijn beloften terugkeert.

In deel 4 wordt ingegaan op het belang van communicatie tussen Joden en niet-Joden.

Zonder goede communicatie is geen verzoening mogelijk. Het CIS wil meewerken om deze communicatie tot stand te brengen. Het is van belang een juist beeld te hebben van het Bijbelse begrip ‘vreemdelingschap’. De vreemdeling heeft immers rechten en plichten.

Ik kan dit boek van harte aanbevelen om in onze gemeenten op een evenwichtige manier het thema ‘Israël’ te bespreken in de prediking en in gespreksgroepen.

N.a.v.

Aart Brons, Michael Mulder & Wilma Wolswinkel, Hoezo Israël? Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2016, 116 blz., € 11,90. ISBN 978 90 239 7056 9.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.