+ Meer informatie

Sleutelproject

3 minuten leestijd

twee nieuwe dwarsstraten en een plein. Vanuit het plein zijn alle warenhuizen, de Passage en het ondergrondse sneltramstation bereikbaar. Straten en pleinen worden autovrij. Om de winkels en woningen toch met de auto te kunnen bereiken komt er een ondergrondse parkeergarage van twee lagen, die van drie kanten via de al bestaande parkeerroute is te bereiken.

Met het grootwinkelbedrijf en de HTM wil de gemeente Den Haag het sneltramstation, de parkeergarage, de ondergrondse toegangen tot de winkels en de woningen tot een hoge kwaliteit ontwikkelen. Daarbij wordt onder andere gedacht aan het doortrekken van de Passage en het laten doordringen van daglicht in de warenhuizen en garages.

Michiel van den Berg van de projectgroep Nieuw Centrum merkt op dat de Rijksplanologische Dienst (RPD) met het oog op Europa 1992 heeft gesteld dat de economische kracht van Nederland vooral in de Randstad ligt. De binnensteden mogen er daarom niet verwaarloosd bij liggen. „Wij moeten de concurrentie met Milaan, Frankfort en andere grote Europese steden aankunnen", zo is zijn mening.

Het Haagse project Nieuw Centrum is door de RPD tot sleutelproject aangewezen. De zogenaamde sleutelprojecten zijn van belang voor na 1992. Door de breedte van het allesomvattende project Nieuw Centrum werd de status van sleutelproject verkregen. Het project komt om die reden dan ook in aanmerking voor rijkssubsidie en andere diensten die de departementen kunnen leveren. Het Haagse plan Nieuw Centrum wordt door het Rijk als een reëel plan gezien. Voor de gemeente Den Haag een extra stimulans om de winkelstraten wonen, neemt de sociale controle toe en wordt het veiliger op straat. Het zicht op straat, de betrokkenheid van de bewoners bij de straat en de levendigheid die daarvan uitgaat naar het winkelend publiek, geven de binnenstad haar oorspronkelijk veelzijdige karakter terug. Daarnaast wordt iets gedaan aan de nog altijd grote behoefte aan woningen.

De komende tien jaar zijn er in en rond Den Haag zo'n 30.000 woningen nodig om de woningnood te lijf te gaan en om het vertrek naar elders tegen te gaan. In de binnenstad staan veel ruimten boven winkels en bedrijven leeg die zeer geschikt zijn als woning. Daarom is het gemeentelijk Bouwwoonbureau Haagse Binnenstad in het leven geroepen. Dit bureau inventariseert en bestudeert de mogelijkheden van wonen boven winkels. Om eigenaren te stimuleren lege ruimten in te richten als woning of woningen te verbeteren, zijn er subsidiemogelijkheden.

Het Bouwwoonbureau neemt in overleg met de eigenaren, ondernemers en bewoners de mogelijkheden door en ondersteunt de betrokkenen ook bij technische en financiële haalbaarheidsonderzoeken en bij het aanvragen van de subsidie en van de bouwvergunning.

Een goed voorbeeld daarvan is het winkelpland van de firma Manfield in de Gravenstraat, waar de ruimtes boven de winkel leegstaan. Het Bouwwoonbureau benaderde daarom de eigenaar om in die ruimten woningen te ontwikkelen. Manfield vond het een goed idee, maar stelde dat de investeringen rendabel zouden moeten zijn. Een onderzoek wees uit dat dit mogelijk was, waarna Manfield een architect inschakelde. Maart dit jaar werd begonnen met de werkzaamheden.

De Haagse wethouders Noordanus van ruimtelijke ordening en stadsverberoep worden gedaan op een speciaal gemeentelijk fonds.

Eind maart wees het Haagse college van B en W een aantal complexen aan waar tot eind juni volgend jaac boven winkels woningen worden gebouwd. Het gaat om projecten in de Riviervismarkt, Dagelijkse Groenmarkt, Schoolstraat, Nieuwstraat, Laan, Grote Markt. Vlamingstraat en Venestraat. Voor deze projecten zal het Bouwwoonbureau zich dit jaar speciaal inzetten. Ook hier zijn voldoende mogelijkheden om plaats te bieden aan mensen die in de binnenstad willen wonen. Dit jaar moeten in dit gebied vijftig woningen beschik baar komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.