+ Meer informatie

De twaalftallen van Dr. Kohlbrugge

4 minuten leestijd

Een lezer van ons blad vroeg in het begin van oktober inlichtingen over de twaalftallen van Kohlbrugge. Hij noemt zijn naam niet, want, zo schrijft hij, het gaat toch niet om mijn naam, maar om Zijn Naam, want die komt alleen de eer toe. Hij schrijft ook, dat de Heere het blad menigmaal heeft willen gebruiken tot troost, maar ook tot vermaning in alle liefde. Maar, om niet meer uitzijn brief aan te halen, het gaat over bovengenoemde twaalftallen. Onze lezer schrijft hierover het volgende:

„Gaarne zou ik u iets willen vragen, daar ik deze week vernam, dat de nieuwe uitgave van de twaalftallen van Kohlbrugge zijn verkort en er stukken uit zijn preken gelaten zijn. Als dit waar is zou het toch allerbedroevendst zijn. Daar er vele lezers van het Bewaar het Pand in het bezit zijn van deze twaalftallen zou ik u beleefd willen vragen of het mogelijk is om misverstanden weg te werken er iets over te schrijven in het Bewaar het Pand”.

Naar aanleiding van deze brief heb ik mij in verbinding gesteld met de uitgever van de twaalftallen, die nu het licht zien. Deze kon mij niet inlichten, maar was zo welwillend mijn brief door te zenden aan de sekretaris-penningmeester van de Vereniging tot Uitgave van Gereformeerde Geschriften, Ds. D. van Heyst te Ommen, met wiens medewerking de nieuwe uitgave van de twaalftallen tot stand is gekomen. Ds. Van Heyst is ook voorzitter van de Vereniging „Vrienden van Kohlbrugge”.

Deze lichtte de uitgever in en de uitgever gaf aan mij door wat Ds. Van Heyst hem schreef, namelijk het volgende:

„De authenticiteit van de huidige uitgave van de TWAALF TWAALFTALLEN-een langs foto-mechanische weg tot stand gekomen, geheel ongewijzigde herdruk van de „nieuwe en van aantekeningen voorziene uitgave van 1910-’17”, zoals het titelblad zegt — is aan geen enkele twijfel onderhevig. In het feit, dat de uitgave van 1910-’17 als een „nieuwe” werd aangeduid, ligt reeds opgesloten, dat er ook een oudere uitgave van de TWAALF TWAALFTALLEN bestaat. Die is indejaren 1847-’64 verschenen bij C. A. Spin & Zn. te Amsterdam. Deze uitgave was echter zo gebrekkig vanwege de slechte vertaling, dat de predikanten Lütge te A’dam, zelf een leerling van Dr. Kohlbrugge, en Dr. J. C. S. Locher, toen te Waspik, later te Leiden, het dringend nodig vonden de Duitse preken vanDr. Kohlbrugge opnieuw uit het Duits in het Nederlands te vertalen. Dat is op voortreffelijke wijze door hen gedaan, zodat erin dejaren 1910-’17 een nieuwe en door hen van aantekeningen voorziene uitgave het licht kon zien. Dit is dan ook de standaard-uitgave, waaruit b.v. in dissertaties en geschriften over Kohlbrugge geciteerd wordt. Mochten er mensen zijn, die desondanks de uitgave, welke in de jaren 1847-’64 bij C. A. Spin & Zn. verschenen is, prefereren boven deze standaarduitgave, oorspronkelijk bij de Maatschappij (thans Vereniging) tot uitgave van Geref. Geschriften verschenen en nu op voortreffelijke wijze door u (dat is uitgever T. Wever, B.) opnieuw uitgegeven, dan lijkt het mij het beste dat zij zich wenden tot een antiquair. Zij moeten zich dan echter wel realiseren, dat zij, als deze hen aan een ex. kan helpen, een hoge prijs zullen moeten betalen voor een zeer gebrekkige uitgave, verzorgd door een man, die van de Duitse taal nauwelijks op de hoogte was. Er komen in die vertaling stukken voor die ik niet begrijpen kan”.

Tot zover Ds. Van Heyst. Ik kan niet nalaten hem en uitgever T. Wever dank te zeggen voor hun medewerking.

Ik neem aan, dat het bovenstaande de lezer van ons blad ten volle bevredigt. Er is geen enkele reden om de betrouwbaarheid van de huidige uitgave in twijfel te trekken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.