+ Meer informatie

Bloedschandaal in Duitsland

7 minuten leestijd

"Wien Neêrlands bloed in d' aad'ren vloeit, van vreemde smetten vrij." Ondanks onze bezwaren tegen dit Hed komt het vanzelf in je gedachten bij het trieste nieuws over geknoei met bloed, eerst uit Frankrijk en nu uit Duitsland. In Duitsland zijn al 2300 gevallen bekend van mensen die het aids-virus hebben opgelopen door bloedtransfusie. Sinds 1985 is het in Duitsland wettelijk voorschrift, elke bloeddonatie te testen op mogelijke aanwezigheid van dat virus. Maar nu is gebleken dat men tegelijk doorging met het gebruiken van oud bloed, hoewel men wist dat het virus sinds 1983 kon voorkomen. Een nog groter schandaal kwam aan de dag, toen bleek dat het bedrijf UB Plasma te Koblenz al jaren de hand lichtte met die test. Voor elke donatie een aparte test voor twee en een halve mark was natuurlijk nogal wat. Die kosten kon je besparen door een heel stel bij elkaar te gooien. Onnodig te zeggen, dat de test daarmee onbetrouwbaar en dus waardeloos werd. Verbazingwekkend is, dat de autoriteiten al in 1986 gewaarschuwd waren door een ontslagen werkneemster, maar UB Plasma kon rustig doorgaan.

Geen paniek
Duizenden Duitsers hebben deze dagen hun operaties uitgesteld, uit angst met aids te worden besmet. Klinieken en ziekenhuizen werden overstelpt door telefoontjes van patiënten die de afgelopen jaren bloed hadden gekregen. In theorie kunnen vijftien miljoen Duitsers besmet zijn. Geen reden tot paniek in Nederland, werd onmiddellijk gezegd. Wij hebben het veel beter geregeld. Bij ons levert het geven van bloed geen financieel voordeel op; in Duitsland wel en dat trekt junks en andere marginalen aan. Bij ons is het geven en controleren van bloed stevig in handen van de bloedbanken van het Rode Kruis; er kan geen illegale leverancier tussenkomen. Intussen moest ook bij ons een geneesmiddel bij de ziekenhuizen teruggehaald worden omdat daarin bloedplasma verwerkt was, afkomstig van UB Plasma.

Kwetsbaar
Wat blijkt onze samenleving toch kwetsbaar! Een bedrijfje dat misdadig achteloos handelt, kan een heel land in rep en roer brengen. Bestond de bedrijfsleiding uit gewetenloze moordenaars? Ik geloof eerder dat ze gedacht hebben dat het zo nauw toch niet luisterde. Het zou wel heel toevallig zijn als dat nu net een verschil tussen leven en dood zou uitmaken. Misschien dat je tot zo'n redenering ook komt doordat wij in onze steeds meer gecompliceerde maatschappij het zicht op de samenhang der dingen kwijt zijn. De ontwikkeling van wetenschap en techniek en als gevolg daarvan onze welvaartsmaatschappij heeft ons veel goeds gebracht. Tegelijk zien we schaduwzijden. Maar het lijkt of je daar niets aan doen kunt. Het lijkt of de trein doordendert en we hebben geen noordrem, of we kunnen die niet vinden, of we weten niet hoe die werkt.

Schiphol
Premier Lubbers en minister mevrouw Maij-Weggen gaan we niet op één lijn stellen met de bedrijfsleiding van UB Plasma. Maar het is wel ontstellend, dat ook zij bestaande risiconormen opzij geschoven hebben om Schiphol maar te kunnen uitbreiden. De kans dat we dan nog eens een ramp beleven, vergelijkbaar met die in de Bijlmer, is niet groot, maar wel reëel. De reactie van de ministers is voorspelbaar: Wat wil je? Dan maar geen Schiphol meer? Uitbreiding van onze nationale luchthaven is een kwestie van "to be or not to be" in de nieuwe Europese verhoudingen. Verschilt zo'n antwoord echt zoveel van het verweer van UB Plasma, dat zij met de rug tegen de muur van een dreigend faillissement stonden?

Betuwelijn
Deze maand moet de Tweede Kamer beslissen over de Betuwelijn. Er is een alternatief De binnenvaart is in staat de verwachte groei van het goederenvervoer op te vangen. Het aanbrengen van de vereiste voorzieningen kost dan maar een fractie van de acht miljard die (nu al) nodig zijn voor de spoorweg. Er is eigenlijk maar één bezwaar tegen vervoer over het water: het duurt wat langer. Een lachwekkend argument, als we het afzetten tegen de vele dagen dat de goederen meestal al onderweg zijn geweest over de zee naar Rotterdam toe. Maar we moeten zo nodig miljarden offeren en tegelijk een prachtig natuur- en woongebied verwoesten ter wille van de vaart der vooruitgang. De trein dendert hier wel heel letterlijk voort. Want missen wij het spoor, dan mist Rotterdam de boot en wordt ons land de uithoek van Europa.

Details
En ik denk dat we ook hier weer pijnlijk de blik op de samenhang der dingen missen. Men werpt zich op de details van het tracé en het CDA sleept er een miljardje extra uit voor Barendrecht en Zevenaar, en de PvdA zet zich in voor Gorinchem en voor Tiel. Alleen een cynicus die verbanden legt met de politieke kaart. Wat we nodig hebben, zijn niet economische prognoses en planologisch vernuft, maar een profetisch doorschouwen van ons geseculariseerde denken waarin alles verwacht wordt van onze kennis, en waarin voor het Godsbestuur en dus ook voor het besef van afhankelijkheid van Hem Die het al regeert, geen plaats meer is. Hoe geheel anders als onze cultuur doortrokken zou zijn van het geloof dat God alles geschapen heeft en door Zijn voorzienigheid onderhoudt! Dan zou er ook niet zo'n totale paniek zijn, als ons iets uit de hand loopt.

Zetel
Ook de postchristelijke mens beseft dat het bloed meer is dan een rode lichaamsvloeistof Het bloed is de zetel van ons leven en onze levenskracht. Dat leert de Bijbel ons: „De ziel van het vlees is in het bloed." Het is een zegen van de medische wetenschap dat het mogelijk is een leven te redden met andermans bloed. Tegelijk zien we, hoe ontzaglijk nauw het luistert. Het moet volstrekt rein bloed zijn. Anders wordt het bloed dat tot behoud van het leven moest zijn, juist levensbedreigend. Wat kunnen we daar geestelijke lessen uit trekken!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.