+ Meer informatie

Opsporing vleesfraude door justitieel team

Onderzoek op verzoek van EG

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Een speciaal justitieel opsporingsteam gaat zich bezighouden met vleesfraude in ons land. Het gaat om vlees, dat van buiten de EG - onder meer Zuid-Amerika - geïmporteerd werd en waarvoor een importheffing ontdoken is.

Men deed het voorkomen alsof het vlees bestemd was voor de conservenindustrie binnen de EG, waardoor een heffing in het kader van de zogenaamde A-regeling niet betaald hoefde te worden, terwijl het vlees als consumptievlees verkocht werd.

Mr. P. Bos, advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Haag, heeft dit gisteren bekendgemaakt.

Het justitieel onderzoek is al enige tijd geleden gestart, maar de fraude bleek dermate groot van omvang, dat inmiddels een speciaal team gevormd

Op verzoek

Aanleiding tot de justitiële actie was een onderzoek, dat de algemene inspectiedienst van het ministerie van Landbouw en Visserij uitvoerde op verzoek van de EG. Uit dat onderzoek kwam naar voren, dat vlees dat als conserven

Redene

Als redenen voor terugkeer word< genoemd; opvoeding van kinderen (( pet), onduldbare scheiding van rest v£ familie (40 pet), heimwee (10 pet), ziel te vrouw (12 pet), psychische probli men vrouw (13 pet), ziekte kinderen i pet), klachten over voeding en klimaj door de man (16 pet), discriminatie(2 pet). vlees was ingevoerd als consumptievlees werd verhandeld zonder dat van deze vrijziging aangifte werd gedaan. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt ter zake van overtreding van de in- en uitvoerwet en valsheid in geschrifte.

Het speciale opsporingsteam bestaat uit een inspecteur van de rijksrecherche, verbonden aan het parket vaii de procureur-generaal in Den Haag, de algemene inspectiedienst (AID) en het bureau van de douanerecherche van de fiscale inlichtingen en opsporingsdienst, alsmede ambtenaren van politiekorpsen van gemeenten, waar vleesverwerkende industrieën zijn gevestigd. Het biu-eau fraude van de centrale recherche informatiedienst verleent bijstand in verband met de gecompliceerdheid van het administratieve onderzoek. Het team staat onder leiding van de Haagse officieren van justitie, mevrouw Klopper-Gerretsen en de heer Den Os. De andere coöperatieve projecten zijl een landbouw- en veeteeltondenw ming voor tien families, een slachthui en vleesverwerkende industrie vo< 170 gezinnen, een meubelfabriek (tie families), een bloemkwekerij (7), vi; loodgieters- en installateursbedrijve (totaal veertig families), een varkens fokkerij (7), een kippenfokkerij (10) e een melkveehouderij (8). Rotterdam-West

Dr. Alex. Comrieschool

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.