+ Meer informatie

Ongerustheid over SBD's in Utrecht

Vragen van Schutte en Mertens

2 minuten leestijd

 Door de statenleden G. J. Schutte (GPV) en mr. T. W. Mertens (CDA) is ongerustheid getoond over de organisatie van de schoolbegeleidingsdiensten in de provincie Utrecht. Zij hebben vragen gesteld over het onderzoek van Gedeputeerde Staten naar de mogelijkheid in de zogenaamde „witte" gebieden regionale schoolbegeleidingsdiensten op te richten.

De provincie Utrecht kent op het terrein van de SBD's zogenaamde „witte" gebieden. Dit heeft tot initiatieven van Gedeputeerde Staten geleid voor met name het midden en het zuidoosten van de provincie. Zo werd op 19 maart te Doorn een discussiebijeenkomst belegd.

Volgens mr. Mertens is hierover in de kringen van het bijzonder onderwijs ongerustheid ontstaan. Hij vindt dat alleen de uitnodiging tot die bijeenkomst reeds suggereert dat GS het door de minister in discussie gebrachte, maar op Rijksniveau, nog niet aanvaarde, regionale model voor de SBD's als uitgangspunt voor de provincie Utrecht nemen. Hij vraagt dan ook of het niet noodzakelijk is om een onderzoek in te stellen naar hetgeen in het onderwijsveld (de bijzondere — en de openbare scholen) wenselijk wordt geacht inzake de SBD's.

De heer Schutte vindt het juist dat het provinciaal bestuur geen afwachtende houding inneemt, rekening houdend met de door GS aangevoerde argumenten. „Echter, door het onderzoek te richten op de mogelijkheid van een regionale dienst voor alle richtingen van onderwijs wordt de keuzemogelijkheid beperkt tot het al dan niet deevemen aan de vorm van schoolbegeleiding, die GS voor ogen staat", aldus de heer Schutte.

Hij vraagt het college van GS of deze ook vinden dat de keuzevrijheid van dé schoolbesturen hierdoor wordt beperkt en wijst op de mogelijkheid dat zij die geen gebruik van deze algemene schoolbegeleidingsdienst wensen te maken hierdoor van deze belangrijke functie worden uitgesloten. Voorts vraagt hij — evenals mr. Mertens — het onderzoek aan te passen, zodat aan de besturen van de scholen in de provincie de vraag wordt voorgelegd of zij de SBD al dan niet georganiseerd willen zien naar richting van het onderwijs.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.