+ Meer informatie

Salome, een nieuwe bijbelse film

3 minuten leestijd

Momenteel draait in de hoofdstad van ons land een nieuwe Bijbelse film, Salome.

Een ooggetuige vertelde me onder meer daarvan het volgende:

In deze film wordt het Bijbelverhaal, opgesmukt met enige fantasie, aanschouwelijk voorgesteld.

De. hoofdpersoon is Salome, de dochter van Herodias, het lichtzinnige meisje, dat als danseres optreedt op het geboortefeest van Hcrodes en, op aanraden van haar moeder, de moordenares wordt van Johannes de Doper.

Later komt zij onder het gehoor van Jezus en dit is het middel tot haar bekering.

Johannes treedt op, niet ais de boetprediker en zondenbestraffer, maar als de fanatiekeling, die bezield is met een dodelijke haat tegen het huis van Herodes. Weerzinwekkend is de scène, waarin zijn hoofd op een schotel in de balzaal wordt gedragen.

De film eindigt met een voorstelling van Jezus, die de aanvang van de bergrede uitspreekt: „Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen, " enz.

Op de inhoud van de film willen we thans niet dieper ingaan.

Het zal overbodig zijn, onze jonge mensen te waarschuwen, dat ze er niet heen gaan, wanneer deze film binnenkort naar de provinciesteden verhuist.

In dit opzicht geldt, wat Justus Vermeer zegt van het toneel: „Meestal worden er dingen vertoond, die beter niet geweten kunnen worden. En indien er Bijbelse historiën worden voorgesteld, dan is dat een ijdel spotten met Gods Woord, dat niet lichtzinnig gespeeld, maar heilig gepredikt moet worden."

We willen deze film alieen zien als een teken des tijds. Terwijl het aantal kerkgangers wekelijks minder wordt en het geloof in de Bijbel, ais Boek van Gods Openbaring, in de grote steden schier niet meer wordt gevonden, zijn de bioscopen al spoedig uitverkocht, wanneer een Bijbelse film wordt vertoond.

Was het eerst de film „David en Bathseba" die zulk een geweldige opgang maakte, daarna „Samson en Delilam", die zoveel succes had, thans is „Salome" een nieuwe winstbron voor de filmindustrie — Een goddeloze verkrachting niet alleen, maar ook een schandelijk misbruik van de waarheid.

Gods Woord inplaats van gepredikt te worden door Zijn dienaren, nu gespeeld door mensen die praktisch en formeel met dat W'oord hebben gebroken inplaats van een brandende ijver om dat Woord te horen in Zijn huis een zich verdringen voor de bioscoop, niet uit heilbegeerte, maar uit tijdverdrijf!

En dat geschiedt in een land, dat zich Christelijk noemt!

We lopen groot gevaar dat de Heere de kandelaar van Zijn Woord van ons zal wegnemen om ze te plaatsen in een land, waar er méér behoefte aan is. Maar dan zal het Tyrus en Sidon in de dag des oordeels verdraaglijker zijn dan ons!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.