+ Meer informatie

De Daniëlkubjufs lazen...

4 minuten leestijd

In dc/e tijd verschijnen er weer heel wat kinderhoeken. De Daniëlklubjufs hebben er een aantal gelezen

VV. G. van dc Hulst jr.. Het geheim in de mist. l'itg. Den Hertog BA .. Houten. 91 hl-/.. ƒ6.95. Na 31 dec. ƒ H.Sft.

De schrijver neemt je mee naar een haven waarde tjalk van opa en Koen een vaste ligplaats heeft. Op een dag wordt cr een groot zeeschip in dc haven afgemeerd. 1 let moet een paar weken in de haven blijven liggen voordat het naar een werf gesleept wordt. Aan opa wordt gevraagd of hij 's avonds cn 's nachts de wacht op het schip wil houden. Als het op ccn avond erg mistig is. zien dieven kans hun slag te slaan op het zeeschip cn de verdenking valt op.... Koen cn zijn vriend Kees. Tot de laatste bladzijde blijft het spannend hoe dit afloopt. Jammer dat dc illustratie op blz. 20 thuishoort op blz. 25. en dat de illustraties wat ouderwets zijn. Waarschijnlijk omdat het een herdruk is. is het woord commando cn kommando (blz. 55 en 57) door elkaar gebruikt.

Hen spannend bock. wat je in één keer uitleest! Voor jongens en meisjes vanaf ± 10 jaar.

Juf Marijke

Aartje Boon, Tineke gaat verhuizen, l itg. Den Hertog B.Y.. Houten. 71 blz. ƒ 10, 50.

Tineke cn Rietje zijn dikke vriendinnen. 7.c spelen samen in de sneeuw, op het ijs. Ze maken samen een kado voor jufs verjaardag. Als je 'Tineke ziet. zie je Rietje ook. Als de papa en mama van Tineke haar vertellen dat ze gaan verhuizen, vindt 'Tineke dat helemaal niet leuk. Zc wil bij Rietje blijven. Dan doen ze samen iets heel doms....

Als Tineke eenmaal verhuist is. vertellen dc papa en mama van Rietje iels heel moois tegen haar. Wat zou dat zijn?

Hen gezellig boekje, waarin veel herkenbare situaties in beschreven staan. Om voor te lezen vanaf 4 jaar en om zelf lo lezen vanaf 6 jaar.

Juf Marijke

A. van Vclzcn-Wijnen. Gijs en Geeske maken plannen, li tg. Den Hertog B.V.. Houten. 60 blz.

Hen heel leuk hoekje met 27 korte verhalen over Gi js cn Geeske. die je allemaal apart kunt lezen. Grappig zijn de tekeningen van Jaap Kramer die bij ieder verhaaltje staan. Hierdoor wordt hel voor dc kinderen exlra leuk.

Om voor le lezen, ook aan jongere kinderen vanaf + 3 jaar. heel geschikt. juist omdat het over dc dingen van elke dag gaal. Zelf lezen vanaf 6 jaar.

.lui , Miranda

Gcesje \ogelaar-van Mourik, Han en Hanneke "orden groter, l itg. Den Hertog B.V., Houten. 104 blz. ƒ 11.25.

Weer een gezellig boekje over Han en Hanneke. Han en Hanneke zijn dikke vrienden, die samen van alles beleven. Op de zolder, als ze de zendingsblaadjes rondbrengen, met nieuwjaarsdag: teveel om op ie noemen. Alledaagse, herkenbare situaties. ook met de nodige kibbelparlijijes. Bijna elk hoofdstuk beschrijft een nieuwe situatie, zodat die als aparte verhalen le lezen zijn. Mijns inziens had er wel wal meer spannende elementen in mogen zitten. Daarnaast vraag ik me af. of de groie plaats die aan dc aedachlenwereld gegeven wordt, wel boeiend is voor vier-cn vijfjarigen. In welke lijd Han en Hanneke hun rapporten krijgen, is niet helemaal duidelijk. Ze blijken namelijk al tc weten dat ze overgaan naar groep 3. Maar eerst moeten ze nog naar school en dan is hel kerstvakantie. Overigens een goed leesbaar boekje, dal veel kinderen hun eigen situatie zal doen herkennen.

Juf Dianne van /T.s

J. C'. Jongcrden-de Jonge, Bart en Bobbie en hel broertje, li tg. Den Hertog B.V.. Houlen. 80 blz. ƒ 10.50.

Ban en Bobbie. twee broertjes, wonen in een groot huis dicht bij hel bos. Het zijn eclue vrienden. Als de vuilniswagen komt. mogen zc samen een snikje meerijden. Bart is bijna vier, dan gaat hij naar school. Blijft Bobbie nu alleen? Nee hoor. er wordt een klein broertje geboren. Hen leuk boekje, met veel leuke illustraties van Jaap Kramer. Om voor tc lezen vanaf 4 jaar. Om zelf le lezen vanaf (.jaar.

jufCohy

Marian Schalk-IVIeijering, De eend op de stoep. I itg. Den Hertog BA'.. Houten. 56 blz.

Bram en Marlieke zien heel bang een eendje legen de deur op de stoep zitten. Groie jongens hebben het eendje geplaagd. Van papa en mama mogen ze het eendje thuis houden. Maar zal Stoepie altijd blijven? Het is een goed boekje om zelf ie lezen vanaf 6 jaar. door de korte zinnen en kleine hoofdstukken. Ook erg geschikt om voor ie lezen vanaf 4 jaar. Op bijna elke bladzijde mooie cn duidelijke illustraties. I lel boek is ncijcs gebonden en hecfl een fleurige omslag.

, Juj t onja

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.