+ Meer informatie

Ziekenfondsen ééns met medewerkers

2 minuten leestijd

De Commiissie overeenkomsten van de ziekenfondsraad heeft een groot aantal overeenkomsten tussen ziekenfondsen en medewerkers voor 1974 goedgekeurd.

De commissie heeft de contractpartner verzocht, bij het sluiten van overeenkomsten voor volgende jaren rekening te houden met eventuele produktiviteitsstijgingen die kunnen optreden door het toepassen van nieuwe technieken, moderne apparatuur en het inschakelen van hulppersoneel.

Tijdens een discussie in' de ziekenfondsraad merkten verschillende leden gisteren op, dat een produktiviteitsstijging voor sommige groepen medewerkers (huisartsen bijvoorbeeld) moeilijk te verwezenlijken is en dat er ook factoren zijn (andere structuren, gewijzigde werkmethoden) die tot een daling van de „produktiviteit" leiden.

CONTROLE

De commissie overeenkomsten heeft ook nog eens gewezen op het belang van een goede controle door de fondsen op de door de medewerkers geleverde prestaties. De ziekenfondsen tekenden daarbij aan, dat een volledig sluitende controle bijzonder moeilijk is. omdat het niet alleen om administratieve, maar ook om medische zaken gaat, namelijk om de vraag of werkelijk gepresteerd of geleverd is wat er Is gedeclareerd.

De ziekenfondsen zijn met de huisartsen overeengekomen, dat de tarieven per 1 januari 1974 voorlopig worden verhoogd met 12,6 procent ten opzichte van de definitieve tarieven1973. Er komt eind 1974 eventueel een nacalculatie.

Een netto-honorarium voor farmaceutische hulp door apotheekhoudende huisartsen gaat met 11,8 procent omhoog , en de vergoeding voor de apotheekkosten met 17,7 pet.

De tarieven; voor de specialisten zijn 11,8 pet hoger vastgesteld dan in 1973. Deze verhoging is een gevolg van een stijging van het netto-honorarium met ruim 11,7 procent en van de vergoeding voor praktijkkosten met 12 pet. Het netto-honorarium is voor het eerst niet meer aangepast met de stijging van de indexcijfers voor de regelingslonen, maar aan de ontwikkeling van de hogere salarisinkomens.

Met de tandartsen zijn de ziekenfondsen een tariefsverhoging van 15,3 pet overeengekomen (stijging nettohonorarirun 11,4 pet en vergoeding praktijkkosten 22 procent).

Met Eurotransplant hebben de fondsen een akkoord bereikt over een verhoging vaö het abonnementstarief voor weefsel-typeringen met 0,36 procent tot ƒ 3116 per patiënt. De geringe stijging is te danken aan een daling van. het aantal weefseltyp^ ringen per patiënt, aan een vermindering van de omvang van laboratoriumwerkzaamheden en aan een andere verdeelsleutel voor de kostenverdeling tussen Eurotransplant Nederland en Eur-otransplant Internationaal.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.