+ Meer informatie

Kent u de verkeersregels in het buitenland?

MET DE AUTO OP VAKANTIE

4 minuten leestijd

Naar welk land U ook gaat met vakantie of voor zaken, vergeet niet dat in het wegverkeer, overal ter wereld, een taal wordt begrepen, namelijk die van fatsoen en beleefdheid tegenover andere weggebruikers.

Op de in 1960 te Den Haag gehouden Europese conferentie van verkeersministers werd besloten tot een zo groot mogelijke internationale uniformiteit van de verkeersregels. Sindsdien hebben diverse landen — waaronder Nederland — de verkeersregels zoveel mogelijk internationaal aangepast. Toch hebben diverse landen nog een aantal afwijkende bepalingen die voor de buitenlander van belang zijn om te weten. Ter informatie van buitenlandbezoekers volgen hier beknopt de meest belangrijke of van onze bepalingen afwijkende verkeersregels van enkele meest bezochte Europese landen.

West-Duitsland

Verkeersborden: Deze zijn in W-Duitsland over het algemeen gelijk als in Nederland. Voor zover ze afwijkend zijn spreken ze voor zichzelf, zoals bijv. het „stopbord" dat achthoekig rood is met in het wit de woorden „stop".

Verkeerspleinen: Daarop was voorheen de voorrang juist tegengesteld als in ons land. Nu gelden daarop dezelfde regels, te weten „verkeer van rechts gaat voor", tenzij door borden anders geregeld.

Voorrang: Behalve op voorrangswegen heeft „alle" verkeer van rechts voorrang. Dat wil zeggen dat op gelijkwaardige wegen snelverkeer géén voorrang heeft op langzaamverkeer, zoals bij ons.

Maximumsnelheid; Binnen de bebouwde kom 50 km. Buiten de bebouwde kom voor voertuigen met aanhanger 80 km.

Minimumsnelheid: Wordt waar deze geldt aangegeven met ronde blauwe borden met in witte cijfers de minimumsnelheid. Autowegen mogen alleen worden bereden door motorvoertuigen die sneller kunnen en mogen rijden dan 60 km per uur. Een „aanbevolen" snelheid wordt aangegeven met rechthoekige blauwe borden. 

Parkeren en stoppen: Op de kantstroken van autobahnen mag alleen worden gestopt als deze verhard en tenminste 2 m. breed zijn. Op autobahnen mag alleen worden geparkeerd op officiële parkeerplaatsen, waarvan er zeer mooie en zeer vele zijn. Het is verboden op die parkeerplaatsen te overnachten. Onder parkeren wordt verstaan: het verlaten van het voertuig of daarmee langer dan 3 minuten stilstaan.

Auto's met aanhanger moeten bij gesloten spoorwegovergangen buiten de bebouwde kom stoppen op plm. 80 m. voor de overweg (dat is bij het 1-streeps-baken), zodat andere verkeer daar voor kan opstellen en bij openen der bomen sneller kan optrekken.

Verlichting: Het rijden met stadslichten is — ook in de bebouwde kom — verboden. Bij mist overdag en hevige sneeuwval is dimlicht verplicht.

Bromfietsen: Mogen niet rijden op rijwielpaden en autobahnen. Max. snelheid als bij ons: 30 km binnen, 40 km buiten de bebouwde kom.

Richtingaangeven: Als bij ons, bij afslaan en inhalen, alsmede bij het uit parkeerstand wegrijden vanaf de stoeprand, zonder recht op voorrang.

Van een halte vertrekkende autobussen hebben recht op voorrang en invoegen. Bij opstoppingen of ongeval moet op autobahnen de rechterfile naar rechts, de linkerfile naar links uitwijken, zodat de middenbaan vrij komt voor hulpverleningsvoertuigen, zoals politie- en ziekenauto.

België en Luxemburg

Alle vei-keer van rechts en trams hebben altijd voorrang, tenzij door borden anders aangegeven. Dus geen verschil tussen snel- en langzaamverkeer. Na stilstand verliest u uw voorrangsrecht. Max. snelheid in enkele steden 60 km. Buiten de bebouwde kom geen beperking, tenzij door borden aangegeven. Parkeren verboden binnen 20 meter van verkeersborden.

Frankrijk

In de bebouwde kom heeft verkeer van rechts voorrang, daarbuiten het verkeer op de hoofdweg. Snelverkeer gaat niet voor langzaamverkeer. Max. snelheid in de bebouwde kom 60 km, daarbuiten geen beperking. Bij linksafslaan bij verkeersagent als regel achter hem omrijden. Voor parkeren in steden gebruik maken van blauwe zone met parkeerschijf.

Spanje

Verkeer van rechts gaat voor, uitgezonderd op voorrangswegen. Openbaar vervoer (bussen, trams) gaat altijd voor. Geen max. snelheid, tenzij door borden aangegeven.

Zwitserland

In de bebouwde kom gaat alle verkeer van rechts voor. Buiten de bebouwde kom heeft het verkeer op de hoofdwegen voorrang. Op bergwegen heeft het stijgende verkeer voorrang op het dalende verkeer. Max. snelheid in de bebouwde kom 60' km; daarbuiten geen beperking.

Oostenrijk

Alle verkeer van rechts heeft voorrang, behalve op voorrangswegen. Max. snelheid in de bebouwde kom 50 km; daarbuiten geen beperking.

Italië

In de bebouwde kom heeft verkeer van rechts voorrang; daarbuiten het verkeer op de genummerde rijkswegen. Alleen in de bebouwde kom max. snelheid, 50 km. Minimumsnelheid op autowegen 40 km.

In alle landen

Aslijnen als in Nederland. In twijfelgevallen: niet doen! Bedenk dat veiligheid gaat voor alles.

In alle Europese landen is de zogenaamde Groene (verzekerings) kaart verplicht. Gemoedsbezwaarden met een vrijstelling voor de WAM worden daarmee alleen in België en Luxemburg toegelaten.

Rijd met verstand - ook in het buitenland.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.