+ Meer informatie

Philips houdt vast aan 5 a 6 pct grotere omzet

2 minuten leestijd

EINDHOVEN — Nieuwe consolidaties en deconsolidaties hadden per saldo geen invloed op de omzetontwikkeling in het eerste kwartaal bij Philips. Wel van invloed was de stijging van het opbrengstniveau in guldens waarbij wisselkocrswijzigingen een belangrijke rol speelden. Het volume van de omzet nam in het eerste kwartaal toe met 3 a 4 pet ten opzichte van het eerste kwartaal 1980.

De omzet bij Philips is in het eerste kwartaal met 14 procent gestegen van ƒ8181 tot ƒ9362 miljoen. De brutowinst steeg vier procent van ƒ 455 tot ƒ 462 miljoen.

Maar de winst na belastingen daalde met 26 procent, namelijk van ƒ 150 tot ƒ 133 miljoen. Dit komt vooral doordat het aandeel van nietgeconsolideerde deelnemingen in de winst afnam. Daardoor daalde de netto-winst in verhouding nog sterker dan de winst na belasting: van ƒ 151 tot ƒ 112 miljoen. Voor het gehele jaar 1981 wordt de eerder uitgesproken verwachting gehandhaafd dat het volume van de omzet met 5 a 6 pet zal toenemen. De stijging van het bedrijfsresultaat met ƒ7 min was verhoudingsgewijs geringer dan de stijging van de omzet. Het bedrijfsresultaat,' uitgedrukt in een percentage van de omzet (4,9) bleef weliswaar achter bij dezelfde periode van vorig jaar (5,6) maar was hoger dan in het gehele jaar 1980. De winst voor belasting onderging de ongunstige invloed van de hogere financieringslasten waarbij de stijging van de rentevoet een belangrijke rol speelde. Als gevolg van wisselkoersveranderingen nam de post buitengewone baten toe.

Door de verwerving van de consumenten- electronicasector van General Telephone and Electronics Corp. was de procentuele stijging van de omzet van produktsectoren „beeld en geluid voor consumententoepassingen" en „industriële toeleveringen" beduidend groter dan die van de concernomzet. Ook de omzettoeneming van de produktsector „huishoudelijke apparaten en produkten voor persoonlijke verzorging" lag boven het concerngemiddelde, terwijl die van de produktsectoren „produkten en systemen voor professionele toepassingen" en „verlichting en batterijen" daaraan ongeveer gelijk was. De omzet van de produktsector „diverse activiteiten" daalde als gevolg van de verkoop van Philips Duphar en Lasalle- Deitch, VS. Het^aandeel van Europa in de concernomzet daalde van ongeveer 68 pet in het eerste kwartaal van 1980 tot circa 60 pet in het eerste kwartaal van dit jaar. Behalve door verschuivingen als gevolg van verwervingen en overdrachten van bedrijven werd dit veroorzaakt door de geringe marktgroei in Europa alsmede door het effect van de stijging van de dollarkoers. In Nederland daalde de omzet. In het gebiedsdeel Australië en Nieuw-Zeeland tekertde zich na enige jaren van omzetdaling een duidelijk herstel af. De daling van het bedrijfsresultaat als een percentage van de leveringen werd veroorzaakt door de ontwikkelingen in dé produktsector „beeld en geluid voor consumententoepassingen".

Een belangrijke verbetering deed zich voor in de produktsector „huishoudelijke apparaten en produkten voor persoonlijke verzorging".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.