+ Meer informatie

Tökes valt Wereldraad opnieuw scherp aan

Chinese Raad van Kerken als lid geaccepteerd

4 minuten leestijd

CANBERRA — „De Wereldraad van Kerken moet oppassen niet in de oude fout te vervallen, want anders loopt u het risico neo-communistische systemen te steunen die in feite restauraties van oude regimes zijn". Dat zei de Roemeense bisschop Laszlo Tökes afgelopen weekwisseling in een hoorzitting tijdens de Assemblee van de Wereldraad van Kerken in Canberra. De Wereldraad verwelkomde de Chinese Raad van Kerken als nieuw lid nadat toch nog onverwacht een politiek compromis was gevonden tussen die Raad en een ander lid, de Presbyteriaanse Kerk in Taiwan.

Tökes zei dat in Roemenië enerzijds de geest van Ceausescu nog steeds leeft, maar dat de Wereldraad van Kerken ook nog niet gebroken heeft met de wijze van optreden in het nabije verleden. Tökes reageerde op een ontwerp-verklaring waarin in vage termen over Roemenië gesproken wordt. „Daarmee steunt u onbedoeld het neo-communistische regime en het opportunisme van de Roemeense kerken". Tökes herhaalde dat de Wereldraad uitgebreid samenwerkte „met collaborerende perfide vertegenwoordigers van de kerken in Roemenië".

Chinese Raad

De Chinese Raad van Kerken onder leiding van bisschop Ding is vanmorgen unaniem geaccepteerd als lid van de Wereldraad. Het enige overgebleven obstakel is dat de Presbyteriaanse Kerk van Taiwan bezwaren heeft tegen het feit dat de Chinese Raad van Kerken onder de verantwoordelijkheid valt van de Chinese regering. De regering in Peking ziet Taiwan als een provincie, zodat die kerk onder de verantwoordelijkheid van Dings Raad van Kerken zou vallen.

Ontkend

Daarvoor blijkt nu een soort politieke oplossing gevonden te zijn. De Taiwanese kerk kreeg vandaag echter bij de stemming geen vertegenwoordiging in het centraal comité. Een Thaise genomineerde voor het centraal comité bood haar plaats aan de Chinese bisschop Ding aan, maar dat kon volgens de statuten niet. Later zal daarover beslist worden en mogelijk komt er een voorstel.

Ding ontkende eerder in Canberra dat er kerken of groepen zouden zijn die zich niet willen aansluiten bij zijn beweging, de Raad van Kerken in China, die een gezelschap vormt van zich herenigende kerken. Volgens Ding hebben alle christenen onderdak gezocht bij de Chinese Raad van Kerken en hebben ze zich allen laten registreren.

Na de stemming, waarbij de Chinezen unaniem werden aanvaard als lid, werd geapplaudisseerd en beloofde bisschop Ding dat zijn kerk erg zijn best zou doen volledig te participeren in de Wereldraad. Bisschop Ding verklaarde desgevraagd erg blij te zijn dat de studenten die nu veroordeeld worden voor hun strijd tegen de regering en voor meer democratie, in verhouding erg lage straffen krijgen.

Oosters-orthodoxen

In het Oosters-orthodoxe kamp groeit de onvrede over de richting van de Wereldraad. Er zijn zelfs enkele orthodoxen die de relatie met de Wereldraad willen herzien. Er vonden zaterdag en vandaag besprekingen plaats tussen orthodoxen onderling. Morgen zal men een verklaring uitgeven. Vandaag uitte aartsbisschop Kyrill uit de Sowjet-Unie zich zeer kritisch over de richting die de Wereldraad inslaat.

De bezwaren leven bij zowel de Russisch-Orthodoxe Kerk als bij het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de geestelijke leiding van de niet-Russische orthodoxen, en bij steeds meer behoudende protestanten. In bestuurlijk opzicht zijn orthodoxe Kerken vrijwel zelfstanding. Wat de orthodoxen steekt, is de steeds kritischer houding van andere delegatieleden ten opzichte van hen vanwege de behoudende visie van de orthodoxen inzake de vrouw in het ambt en bepaalde programma's van de Wereldraad.

Eenheid christenen

De belangrijkste taak van de Wereldraad moet het herstel van de christelijke eenheid zijn. De zorg voor de samenleving en het milieu mag niet ten koste gaan van het werken aan problemen van geloof en kerkorde. Hoewel de orthodoxen de dialoog met andere religies van harte toejuichen, mag het bijbelse geloof in God niet in gevaar worden gebracht. Er moeten duidelijke grenzen aan het pluralisme worden gesteld. De orthodoxen zijn zeer bezorgd over de wijze waarop tijdens de assemblee het thema "Kom, Heilige Geest, vernieuw de hele schepping" is uitgewerkt.

Protestantse kerken lijken de mening te willen bijvallen dat de Heilige Geest ook werkzaam is in veel bewegingen en ontwikkelingen, zoals de wijding van vrouwen en bepaalde programma's van de Wereldraad, die niet unaniem door alle lidkerken worden onderschreven. De Heilige Geest is onlosmakelijk verbonden met Christus. De orthodoxen waarschuwen ervoor dat de Geest wordt vervangen door de geest van de wereld of andere geesten.

Nieuwe visie

Ook veel protestanten hebben een 'nieuwe' visie op het werk van de Geest, resulterend in een minder kritische en meer waarderende reactie op de zeer omstreden lezing van prof. Chung Hyung Kyung, die zich zaterdag verdedigde tegen kritiek van orthodoxe en behoudend protestantse delegatieleden. Zij had geesten van mensen verbonden met geesten uit Koreaanse natuurreligies en deze zogenaamde 'Han-geesten' verbonden met het werk van de Heilige Geest.

De Nederlandse delegatie heeft een pleidooi gevoerd om de positie van Israël nadrukkelijk aan de orde te stellen. De Wereldraad moet in de verklaring over de Golfoorlog uitdrukkelijk voor Israël opkomen. Dat heeft ds. W. R. van der Zee namens alle Nederlandse gedelegeerden de assemblee van de Wereldraad van Kerken voorgehouden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.