+ Meer informatie

Scott wil wereld meer in dialoog betrekken

Centrale Comité Wereldraad bijeen

3 minuten leestijd

GENEVE — De voorzitter van de Wereldraad van kerken, de Anglicaanse aartsbisschop Edward Scott (Canada), heeft een betere samenwerking tussen de wereldraad en de ledenkerken bepleit. De assemblees (algemene vergadering, eens per zeven jaar) vormen niet langer de centrale plaats, waar de kerken eikaar rekenschap van hun geloof geven. Daarom pleitte hij voor een ruimere voorbereiding van de assemblees, waarbij ledenkerken, niet-ledenkerken (met name de Rooms-katholieke Kerk) en de dialoog met niet-christelijke godsdiensten een grotere rol kunnen spelen.

Om de "wereld" in dit proces te betrekken, sprak dr. Scott zich uit voor contact met bevrijdingsbewegingen, waarin leden van bij de Wereldraad aangesloten kerken actief zijn.

Aartsbisschop Scott sprak donderdagmorgen het openingswoord op de 32e vergadering van het Centrale Comité dat tot 2 augustus te Geneve bijeen is. Dr. Philip Potter, secretarisgeneraal van de Wereldraad gaf donderdag te Geneve zijn verslag van de activiteiten van de Raad sinds de vorige vergadering van het Centrale Comité 19 maanden geleden.

"Verzoend"

„Als de gemeenschap van verzoende zondaars zijn wij geroepen deel te nemen aan de strijd voor een menswaardige gemeenschap. Daarom zijn wij betrokken bij zaken ais mensenrechten, militarisme, de bewapeningswedloop en de noodzaak voor ontwapening. Er bestaat een onderlinge samenhang tussen deze problemen, zoals de verklaring ,,De bedreiging van de wereldvrede" (febr. 1980) van het dagelijks bestuur van de Wereldraad aangaf. Over de gehele wereld zien we tekenen van hoop: basisgroepen, charismatische vernieuwingsbewegingen, lekencentra, - kortom mensen die hun leven riskeren in de strijd tegen de machten van dood en wanhoop," aldus Potter.

De vorige vergadering van het Centrale Comité (Jamaica 1979) kenden ernstige communicatieproblemen met betrekking tot het werk van de Wereldraad, met name de uitvoering van het programma tot bestrijding van-, het racisme (PCR). Het erop volgend proces van overleg, dat in juni te Noordwijkerhout werd afgerond, heeft de kerken geleerd dat de etnische minderheden in eigen land slachtof(érs van racisme zijn en dat de problemen van het racisme een onderlinge •samenhang bezitten, aldus Dr. Potter. Hij noemde dit wereldomspannend overleg een keerpunt in de geschiedenis van de Wereldraad.

De Wereldraad, als een gemeenschap van kerken die Christus belijden, is voortdurend bezig de centrale punten van het geloof opnieuw te definiëren, aldus Potter. Hij noemde het significant dat de wereldzendingsconferentie (Melbourne 1980) het koninkrijk van CJod omschreef in termen van de strijd voor een ware gemeenschap: die van de armen, de onderdrukten, de zwakken. De conferentie over geloof, wetenschap en de toekomst (Boston 1979) bekritiseerde de wetenschap vooral vanwege de banden met onderdrukkende technologische systemen. ,,De wetenschap bedreigt zichzelf als zij zich niet in dienst van de mensheid stelt", aldus nog steeds Potter.

Een geloof

Potter verwees tevens naar het werk van de commissie voor geloof en kerkorde. Deze bereidt verklaringen voor over de doop, de eucharistie en het ambt, die door alle ledenkerken worden aanvaard. De gemeenschappelijke werkgroep met de rooms-katholieke kerk publiceerde onlangs een rapport ,.op weg naar een belijdenis van het gemeenschappelijk geloof". De gemeenschap in geloof is voorwaarde, aldus het rapport, voor de gemeenschap die de kerken zoeken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.