+ Meer informatie

GKV teleurgesteld over besluit CGK

Synode bespreekt opschorten federatief groeimodel

3 minuten leestijd

ZWOLLE - De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) zijn "diep teleurgesteld" over het besluit van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) om het zogenoemde federatief groeimodel nog niet in te voeren. Ze zien "geen andere mogelijkheid dan zich op dit moment daarbij neer te leggen."

De generale synode van de GKV sprak gisteravond in Zwolle over de contacten met de CGK. De synode van de CGK besloot in december het federatief groeimodel -dat voorziet in een geleidelijk aan toegroeien naar een federatie met de GKV- nog niet in te voeren, omdat de kerken het "op dit moment niet kunnen dragen."

Het besluit van de CGK "schept duidelijkheid", aldus de synode, maar tegelijk zijn daardoor "geestelijke verwachtingen beschaamd." De GKV zijn dankbaar voor de groeiende toenadering en samenwerking in veel plaatselijke gemeenten, en over het besluit van de CGK om de samenwerking op plaatselijk niveau voluit te stimuleren. "Nu het op landelijk niveau op dit moment niet mogelijk is verdere stappen te zetten op de weg naar kerkelijke eenheid, is het des te meer van belang dit op plaatselijk en regionaal niveau te doen."

Enkele synodeleden vinden het wat zwaar aangezet dat de GKV hun "diepe teleurstelling" uitspreken. Ds. G. Gunnink (Amersfoort-West) zei dat hij het besluit van de CGK eigenlijk wel kan begrijpen. "We weten toch dat er al langer bezwaren tegen ons leven, en dan vooral binnen de kringen van Bewaar het Pand? We moeten reëel zijn. Lopen we niet het gevaar dat we een al te ijverige minnaar zijn, die niet altijd even goed oplet wat het meisje aangeeft?"

Bij ds. R. van Wijnen uit Ureterp heerst "verslagenheid." Maar ook verontwaardiging, zei hij. "Is er dan nóg geen vertrouwen? Kunnen christelijk gereformeerden wel geloven dat er vrijgemaakte predikanten rondlopen die Brakel met stichting lezen en lazen? Of bestaat zoiets niet?"

COGG

De synode besloot gisteren de kerken jaarlijks op te roepen om in de eredienst op de zondag van of na 31 oktober voorbede te doen voor de kerkelijke eenheid. De GKV blijven participeren in het Contactorgaan gereformeerde gezindte (COGG), een platform voor vertegenwoordigers

en leden van kerken die tot de gereformeerde gezindte behoren.

De GKV zetten de gesprekken met de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) voort, zo mogelijk samen met deputaten eenheid van de CGK. Doel is het komen tot "een nadere vorm van kerkelijk contact." Regelmatig hebben gesprekken plaats met het breed moderamen van de HHK, onder meer over de onderwerpen tucht, toe-eigening van het heil en tweeërlei kinderen van het verbond.

Hersteld gereformeerden

De synode maakte ook een begin met de bespreking van een -niet openbare- brief van de Gereformeerde Kerken hersteld (GKH), het kerkverband dat in 2003 ontstond uit onvrede over de koers van de GKV. De commissie Overijssel gaat zich buigen over een antwoord op de brief van de GKH. De synodeleden konden gisteren suggesties doen. Ds. A. J. van Zuijlekom (Dordrecht) kreeg bij het lezen van de brief "een gevoel van beklemming. Er staan harde en zware woorden in. Ik moet constateren dat we elkaar blijkbaar niet meer bereiken."

De synode wees gistermorgen een aantal verzoeken om revisie en verduidelijking van eerdere uitspraken over vierde gebod en zondag af, evenals enkele revisieverzoeken over huwelijk en echtscheiding.

refdag.nl/synodegkv2008 voor een uitgebreide versie van dit artikel.


Synode

Synode GKV "diep teleurgesteld" in CGK-besluit inzake federatief groeimodel.

GKV blijven participeren in Contactorgaan gereformeerde gezindte.

GKV zetten gesprekken met Hersteld Hervormde Kerk voort.

Kritiek synodeleden op brief Gereformeerde Kerken hersteld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.