+ Meer informatie

Onrust na bezwaren tegen moskee

Fracties in Rotterdam-IJselmonde roepen CU/SGP'er op het matje

3 minuten leestijd

ROTTERDAM - CU/SGP-portefeuillehouder W. Boonzaaijer van de deelgemeenteraad in Rotterdam-IJsselmonde is gisteravond door de fracties van PvdA, Huurdersvereniging en Leefbaar IJsselmonde ter verantwoording geroepen wegens zijn gewetensbezwaren tegen de grondreservering voor een Surinaamse moskee.

Boonzaaijer heeft zich in het dagelijks bestuur van de deelraad uitgesproken tegen de komst van de moskee Shaan E Islam (de glorie van islam). Hij liet zijn stemverklaring optekenen in de besluitenlijst, waarmee de raadsleden vertrouwelijk dienden om te gaan. Tegen de afspraak in speelde deelraadslid J. Vos van Leefbaar IJsselmonde deze besluitenlijst in handen van de plaatselijke pers. Daarop ontstond commotie onder een aantal partijen binnen de deelraad, die daarop een interpellatiedebat wensten.

Boonzaaijer heeft verklaard gewetensbezwaren tegen de komst van een moskee te hebben omdat een dergelijk gebedshuis strijdig is met "zijn wens en gebed dat alle mensen, inclusief moslims, gered worden door het geloof in Jezus Christus." Daarnaast ziet hij de islamisering van de samenleving, die door de oprichting van een moskee mede wordt bevorderd, als een grote bedreiging voor de publieke waarden die hij voorstaat. Ook is hij van mening dat een moskee met koepel en minaretten niet past in de Nederlandse cultuur.

De interpellanten wilden van Boonzaaijer weten wat hij bedoelt met de islamisering van de samenleving en de koppeling daarvan met de veiligheid in met name IJsselmonde, zoals hij in zijn verklaring zou suggereren, iets wat door de plaatselijke pers breed is uitgemeten. Daarnaast wilde men weten of hij bereid is, ondanks zijn tegenstem, als bestuurder loyaal mee te werken aan de totstandkoming van een moskee in de deelgemeente IJsselmonde.

In een uitvoerige verklaring op deze vragen gaf Boonzaaijer te kennen dat de plaatselijke pers ten onrechte de koppeling tussen islamisering van de samenleving en de veiligheid in IJsselmonde heeft gemaakt. "Ik constateer slechts dat in verschillende landen een moslimregime heerst en dat daar vele christenen en ook andere bevolkingsgroepen worden vervolgd en bedreigd. Wanneer je vervolgens ziet hoe ook in ons land bepaalde groepen islamieten zich beroepen op de koran om de terreurdaden van 11 september te legitimeren, dan schrik je daar geweldig van. Nog meer geschrokken ben ik dat heel politiek correct Nederland moest zeggen dat de islam vooral een vredelievende godsdienst is."

Tegelijk liet Boonzaaijer weten dat hij "geen enkele reden" heeft om aan te nemen dat een moskee voor de Surinaamse gemeenschap in IJsselmonde problemen zou opleveren voor de veiligheid. "Maar mijn gewetensbezwaar tegen zo'n moskee blijft wel overeind, hoewel ik aan het vervolgtraject van wijziging van bestemmingsplan en de toetsing van de bouwvergunning daaraan binnen de bestuurlijke context loyaal zal meewerken."

Geen van de interpellanten stelden zijn gewetensbezwaren ter discussie. PvdA-fractievoorzitter H. Bout nam wel afstand van de inhoud van Boonzaaijers verklaring, maar waardeerde zijn bestuurlijke loyaliteit mee te werken aan de besluitvorming rond de komst van een moskee. Volgens fractievoorzitter J. Vos van Leefbaar IJsselmonde heeft Boonzaaijer de scheiding tussen kerk en staat uit het oog verloren. De bestuurder zei dat geloof en politiek niet altijd te scheiden zijn, maar dat is volgens hem wat anders dan een scheiding tussen kerk en staat.

Volgens CDA-fractievoorzitter B. Schop is Boonzaaijer "een beetje dom" geweest. Schop noemde de link tussen een moskee en onveiligheid weinig overtuigend en niet onderbouwd. "Uw conclusie had kunnen zijn dat instemming met de komst van een moskee niet overeenkomt met uw levensbeschouwing en overtuiging, maar dat u de uitvoering ervan niet onnodig zal ophouden. Punt uit."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.