+ Meer informatie

Tweede kamer wil plannen regering grondig wijzigen

Ruime meerderheid tegen accijnsverhoging

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De grote partijen in de Tweede kamer willen diverse wijzigingen aanbrengen in het nieuwe bezuinigingspakket dat de overheid dit jaar 2,5 miljard gulden moet opleveren. Dit bleek vanmorgen bij het begin van het debat over de regeringsplannen.

Zo willen de regeringspartijen CDA en VVD een aanvullende maatregel voor de gezinnen met twee of meer personen die van één minimum inkomen moeten leven. De Korte (VVD) stelde voor deze groep inkomenstrekkers een bruto-uitkering van 500 gulden te doen toekomen, hetgeen het koopkrachtverlies met twee procent zal beperken. Van Dijk (CDA) noemde een bedrag van 250 gulden voor een gezin van twee personen, met een aanvulling van 100 gulden voor elk kind. Zonder tegemoetkoming zullen alle minimuminkomenstrekkers dit jaar drie procent aan koopkracht moeten inleveren.

Gehandhaafd
CDA en VVD zijn het er verder over eens dat de conjuncturele opslag van twee procent op de Wir-premies voorlopig gehandhaafd moet worden en dat de afschaffing van de zogenaamde Wam-toeslag gefaseerd dient te geschieden. Deze toeslag geldt momenteel voor mensen die reeds voor 1 januari 1980 een uitkering ontvingen. Deze laatste wijziging zal gefinancierd moeten worden door een verhoging van de eigen bijdragen AWBZ.

Een ruime kamermeerderheid van PvdA, CDA, VVD en D'66 wijst de accijnsverhogingen op benzine en diesel af, zij het dat het CDA wat betreft de benzine alleen een beperking van de voorgestelde verhoging wil tot vier cent per liter in plaats van zes cent. Het alternatief is een stijging van de BTW. De VVD wil het lage BTW-tarief verhogen van vier naar vijf procent. Van Dijk merkte op: „Over omvang en samenstelling van de aanpassing van de BTW-tarieven valt met ons te praten."

Het CDA wil met behulp van een BTW-verhoging ook een deel van de premiestijgingen voor AOW (met 0,5 procent) en voor WW (met 1 procent) ongedaan maken. De VVD stemt wel in met de premie-verhogingen. Woordvoerder Joekes drong zelfs aan, op een nog verdere stijging van de WW-premie met 0,1 à 0,2 procent.

Bezwaren
Van Dijk zei verder dat de door de regering gekozen beleidsaanpassingen naar de mening van zijn fractie verre van optimaal zijn en alleen als ,,noodverband" om het financieringstekort terug te dringen aanvaardbaar zijn. Het CDA heeft vooral bezwaren vanwege de toename van de collectieve lastendruk en omdat er geen verbetering van de positie van het bedrijfsleven en de werkgelegenheid optreedt.

,,De PvdA wijst het nieuwe pakket regeringsvoorstellen in zijn geheel genomen af', zo zei woordvoerder Kombrink tijdens het debat. Hij had met name forse kritiek op het koopkrachtplaatje dat daaruit resulteert. Kombrink stelde concreet voor: beperking van de premiestijging voor de WW tot 0,5 procent, geen verhoging van de AOW-premie, optrekking van de premiegrens voor een intensiefvolksverzekeringen met 20.000 à 25.000 gulden, aftopping van de prijscompensatie voor inkomens boven 50.000 gulden of verhoging van het belastingtarief voor die groep, een hogere prijscompensatie voor uitkeringsgerechtigden en minimumloners en geen afschaffing van de Wam-toeslag.

Overleg
Het was vanmorgen nog volstrekt onzeker hoe het debat later vandaag zal aflopen. Gisteren heeft er reeds intensief overleg plaatsgevonden tussen de betrokken ministers en de regeringsfracties. Daarbij hebben de bewindslieden laten blijken weinig te voelen voor ingrijpende wijzigingen in hun voorstellen. De wisselende meerderheden binnen de Kamer voor de diverse alternatieven en de politieke druk vanauit het kabinet kunnen er wellicht toe bijdragen dat uiteindelijk toch veel van de regeringsplannen doorgang zullen vinden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.