+ Meer informatie

Op de begraafplaats

2 minuten leestijd

De dag is langzaam heengegleden; Er is geen zuchtje wind. 'k Hoor geen geluid; alleen mijn treden Gaan knarsend over 't grind. De stilte, die zich onverstoorbaar Op heel de aard' verspreidt, Zij huldigt hier en predikt hoorbaar De doodse majesteit.

Tienduizenden heeft hij verslagen Slechts met een enkel woord: In duist're nacht, bij held're dagen Zet hij die arbeid voort. Wie durft die koning wederstreven, Volharden in die strijd? Wie zal het vale paard doen sneven, Dat deze vorst berijdt?

Het is geschied! Hij is verslonden Tot overwinning! Ja, Door 's Vaders Zoon, om 's werelds zonden Aan 't kruis op Golgotha. O dood, waar zijn uw helse plagen? O hel, waar is uw macht? Zijt gij, o leeuw, door 't Lam verslagen? Is dan de strijd volbracht?

Het groene gras, de grijze zerken Bedekken 't kil gebeent' Hier is geen onderscheid te merken; Hier heeft de dood vereénd. Ginds ligt een Laz'rus opgenomen, Schoon arm, in Abrams schoot; En daar de rijke, maar gekomen In banden van de dood.

Elk zal zich op dat pad begeven; Het graf heeft nooit genoeg. Eens eist het voor zich alle leven, Dat deze aarde droeg Doch klinken hier gewijde woorden , In deze eenzaamheid? Maar wie naar deze roepstem hoorde, Die leeft in eeuwigheid:

„Eens zult ook gij daarbij behoren En delen in dit lot 't Is nü de tijd, dat doden horen, De stem des Zoons van God! Gij slapenden, heft uw gezichten, Staat op uit uwe dood, Want over u zal Christus lichten, Dan daagt het morgenrood."

! Die stem zal het heelal doen beven; Het graf zal opengaan; Dan zullen al die doden leven En voor de Rechter staan. 'kZie d' aarde scheuren, stenen kraken... Dan opent zich Gods bock Een vreugdevol of bang ontwaken? De zegen of de vloek?

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.