+ Meer informatie

Opbeuren

1 minuut leestijd

„En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden en ten derde dage zal Hij weder opstaan...". Lukas 18:33

Ja eindelijk. Hem dus schandelijk mishandeld hebbende, zullen zij Hem doden, ja Hem kruisigen, gelijk bij Mattheüs 20:19 staat. Als was de Heere Jezus geheel onwaardig om te leven, als was Hij de snoodste boosdoener en een pest van het mensendom. En dit alles, zelfs ook de dood van het kruis, moest Jezus ondergaan om als Borg Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, Mattheüs 20:28.

Om dit gedeelte aangaande Jezus' aanstaand lijden, als bij wijze van vertroosting voor Gods gelovige kinderen, te besluiten, wel moogt gij dan, gelovige zielen, van deze uw llefdragende Borg en Zaligmaker uitroepen: Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen, om onze overtredingen is Hij verwond en om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door Zijn striemen is ons genezing geworden, Jesaja 53:4 en 5. O, tracht dan diep dankbaar te zijn aan Jezus uw Heiland.

En ziet, wanneer de Heiland bij de voorzegging van al Zijn lijden zo onmiddellijk voegt de voorspelling van Zijn opstanding en heerlijkheid, wil Hij dus de verslagen gemoederen van Zijn apostelen opbeuren in hope.

Ds. Meinardus Antonides (Uit: Twaalftal uitgezochte lijdenspredikatiën)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.