+ Meer informatie

Ter navolging.

6 minuten leestijd

1 RONDKIJK 1 L^N^^v^SJVüvVlTVv^N'v^vvtNv'^v^vVj

Ter navolging.

In een Zuid-Afrikaans blad van de „Christelijke Verpleegstersbond" kwam onlangs een artikel voor, dat we interessant genoeg vinden om het in onze rubriek over te nemen. Het beoogt de Bijbel zoveel mogelijk onder de patiënten te brengen. Er wordt hiervoor in Zuid-Afrika een geldinzameling gehouden, met de bedoeling daarvoor Bijbels te kopen en aan iedere verpleegster een Nieuw Testament te schenken tot gebruik voor haar zelf en tot evangelisatie in de ziekenhuizen. Eerst wordt er op gewezen dat het Woord van God de kostbaarste schat is die wij op aarde bezitten, die nodig is tot zaligheid. En hoewel de Bijbel goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar is, blijkt uit het artikel, dat een groot deel van het ons stamverwante volk de Bijbel niet meer leest en de kerk de rug toekeert. Men zoekt nu te evangeliseren onder de tienduizenden patiënten die jaarlijks in de ziekenhuizen terecht komen, waarbij de verpleegsters worden ingeschakeld voor wie het ook nodig is Christus als haar persoonlijke Zaligmaker te leren kennen.

Het artikel is vanzelfsprekend in de Zuid-Afrikaanse taal gesteld, het zal echter voor onze jonge lezers niet moeilijk zijn, om het te lezen. Hier volgt het dan:

„Die kosbaarste skat wat onsop aarde besit is die Woord van God. Iemand het gesê:

„Hierdie Boek bevat die gedagtes van God, die verlore toestand van die mens, die weg tot verlossing, die toestand van sondaars, en die geluksaligheid van die gelowiges.

Sy leerstellinge is heilig, sy bevele bindend, sy geskiedenisse waar, en sy beslissinge onveranderlik.

Lees hierdie Boek om wysheid te bekom, glo dit om u veiligheid te verseker, en beoefen sy inhoud om heilig te lewe.

Hy bevat die rigtinggewende lig vir u pad, die onmisbare voedsel vir u siel, en die sekere troos vir u gemoed.

Hy is die kaart van die reisiger, die staf van die pelgrim, die kompas van die stuurman, die swaard van die stryder, en die waarborg van die Christen. Hierin word die paradys herwin en die hemeldeur geopen; maar ook die poorte van die hel ontbloot.

CHRISTUS is sy grootste tema, die welsyn van die mens sy bewuste strekking, en die verheerliking van God sy verhewe einddoel.

Die Woord van God moet ons gedagtes vul, ons hart regeer, en ons gange bestuur.

Lees hom tydsaam, herhaaldelik, en biddend.

Hy behels die hoogste verantwoordelikheid, loon die noukeurigste onderzoek, maar vel tewens die oordeel oor almal wat sy heilige inhoud met ligsinnigheid bejeën."

Hierdie wonderlike Boek was 'n gids en inspirasie vir ons voorouders. Vandag is dit nog steeds nuut. U weet seker dat dit die Boek is wat die beste verkoop in die wereld?

Alhoewel die Bybei maklik verkrygbaar is, is daar baie wat dit nie gebruik nie. 'n Groot aantal van ons eie volk lees dit nie meer nie en 'n steeds groter wordende menigte gaan nooit meer kerktoe nie.

God het verskillende weë waarlangs Hy mense opsoek wat van Hom wegdwaai. Een weg is deur ons hospitale. Ons kan nie verplig word om na die kerk-toe te gaan nie, maar dikwels word ons verplig om na die hospitaal te gaan. Die dal van Agor word dikwels 'n deur van hoop — Hosea 2 : 14.

As ons die duisende verpleegsters, wat in ons hospitale werk, kan help om Christus te vind, dan kan hulle op hulle beurt die tienduisende pasiënte, wat jaarliks deur ons hospitale gaan, bereik. Onthou dat baie pasiënte van die hospitaal verhuis na die ewigheid. Vir hulle kan die hospitaal die poort na die hemel wees. Die meerderheid van die pasiënte word egter gesond, keer terug na hulle huise en gaan met hulle lewe voort soos voorheen. Helaas! dikwels is dit 'n lewe van ongeloof en sonde.

Sal u ons help om die verpleegsters te bereik? Ons is van plan om aan elke Afrikaanssprekende verpleegster in S r uid-Afrika 'n eksemplaar van die Nuwe Testament en Psalms te gee. Dit sal 'n wit omslag hê en sal dieselfde wees as die Engelse Nuwe Testament. Daar is alreeds f 250 geskenk vir hierdie doel maar dit dek natuurlik glad nie die koste van die 20.000 kopieë wat gedruk word nie.

Ons glo dat hierdie Nuwe Testament tot groot seën vir die verpleegsters, en deur hulle, vir hulle pasiënte sal wees. Skryf aan ons en laat ons weet of daar enige verpleegster is in wie u graag wil hê dat ons spesiale belangstelling sal toon. En sal u asseblief vurig bid dat elke verpleegster wat 'n uitgawe van hierdie testament ontving, vir Christus as haar persoonlike Saligmaker sal leer ken, en 'n getuige vir Hom sal wees, deur haar woorde en lewe onder haar pasiënte."

Dit is een mooi plan. Het vinde navolging ook in ons land. Zaaien aan alle wateren. De verspreiding van het Woord van God, vooral onder hen die buiten de kerk en alle godsdienst staan, kan nooit genoeg ter hand genomen worden. De Heere zou de lezing van Zijn Woord, gepaard gaande met de werkingen van Zijn dierbare Geest, tot eeuwige zegen kunnen doen zijn.

Een mooi boek van wijlen ds. de Wit

In dit hoekje wil ik nog melding maken van een zeer mooi boek van wijlen ds. W. de Wit, dat dezer dagen bij de uitgeverij de Banier te Utrecht het licht zag. Het is een bundel van 30 Bijbellezingen over het boak Ruth. Merkbaar heeft ds. de Wit met veel innerlijk vermaak de altijd weer boeiende geschiedenis van de Moabietische bestudeerd en beschreven Schone gedachten, zowel Schriftuurlijk als bevindelijk zijn er in weggelegd. Telkens weer past hij de overdachte stof toe ter waarschuwing, ter bemoediging of vertroosting. Zo komt bij het vertrek van Elimelech uit Bethlehem Juda de vraag naar voren, of wij mogen emigreren ja dan neen. En hij geeft een schildering van het leven in Moab, over de zonen van Naomi, die zich toch verzwagerden met de Moabieten! Hoe waarschuwend is zijn stem voor het afdwalen in de wereld. Kostelijk vooral is de beschrijving van de oprechte keuze in Ruth; de teruggang van Orpa naar de afgodendienst en het aanklevende leven van Ruth, die alles prijsgaf om als een vreemde Kanaans grenzen te overschrijden om de Heere, de God Israëls te dienen. En dan de uitkomst: de lossing door Boaz! Hoe schoon wordt hier het vergelijk getroffen dat Christus rechterlijk de lossing en verlossing van Zijn volk heeft aanvaard op de plaats des gerichts!

Wij bevelen dit mooie werk gaarne onze jongs mensen aan. Zij moeten het eens aandachtig lezen. De geschiedenis van Ruth de Moabietische komt op zijn tijd ook op het rooster van behandeling tot het maken van inleiding voor op onze verenigingen, waarvoor het een zeer geschikte bron kan worden genoemd. Er valt veel uit te putten. Onze J.V.'s moeten dit werk zeker in hun bibliotheek opnemen. Het kost ƒ 10.50; dit lijvige, fraai gebonden boek is die prijs zeker waard. We verheugen ons dat de vroeg overleden leraar ds. de Wit ons deze mooie Bijbellezingen over het boek Ruth heeft nagelaten. Het zij ten zegen!

RONDKIJKER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.