+ Meer informatie

Omstreden vuilnisbelt Westervoort gesloten

Raad van State zet provincie voor het blok

3 minuten leestijd

ARNHEM/WESTERVOORT - De omstreden vervuilde stortplaats in Westervoort moet met onmiddellijke ingang dicht. Dat heeft de Raad van State gistermiddag bepaald. Daarmee zijn de gemeente Westeryoort en het actiecomité in het gelijk gesteld. De provincie Gelderland kan op zoek gaan naar tijdelijke oplossingen.

„Het zou van moed en wijsheid getuigen wanneer het CDA en de WD in de Gelderse staten nu op hun schreden zouden terugkeren en kiezen voor de vuilstort in Zevenaar", aldus de Westervoortse ' milieuwethouder C. van Eldik, die verwacht dat door het sluiten van Westervoort ook de aanleg van een vuilstort in Duiven vrijwel onmogelijk is geworden.

De provincie had besloten in de toekomst in Duiven te storten. Daar ligt het gemeentebestuur dwars, zodat een oplossing voor vijf jaar nodig was. Om die tijd te overbruggen was besloten de exploitant van de Westervoortse stortplaats een gedoogvergunning te verlenen. De regio Arnhem, een samenwerkingsverband van zeventien gemeenten, koos voor de aanleg van een stortplaats in Zevenaar.

Volgens de Raad van State hebben GS, die aanvankelijk in meerderheid ook kozen voor Zevenaar, niet voldoende aannemelijk gemaakt dat deze locatie geen aanvaardbaar alternatief is. Bij de stortplaats in Westervoort ontbreken alle voorzieningen die vervuiling van de omgeving afschermen. Eigenaar Putman heeft steeds nagelaten het grondwater op te pompen en voor te zuiveren. Als gevolg daarvan is het grondwater ernstig vervuild.

Vlag uit
In Westervoort ging na het bekend worden van de uitspraak de vlag uit. In een door actievoerders en andere burgers van Westervoort en Duiven druk bezette gemeentehuis zei burgemeester J. van Osch de uitspraak te hebben verwacht. „Ik had het alleen niet voor onmogelijk gehouden dat Gedeputeerde Staten nog enige weken was gegund om gebruik te maken van een calamiteitenregeling", aldus de tevreden burgemeester. De calamiteitenregeling houdt in dat tijdelijk in Zelhem en Beuningen wordt gestort, totdat een andere stortplaats gereed is.

De burgemeester roemde ook het actiecomité, dat de afgelopen weken vijfmaal een van de toegangswegen naar de.stort blokkeerde. „Ondanks het feit dat ik als handhaver van de openbare orde wel eens in een moeilijk parket werd gebracht".

Nu de vervuiling tot staan is gebracht, wacht nog een „gigantische klus". „Het aanwezige chemische afval vormt een tijdbom. We zullen ons gezamenlijk moeten inspannen om deze bom, voor hij afgaat, onschadelijk te maken", aldus een woordvoer der van het actiecomité.

Aansprakelijk
De advocaat van de gemeente Westervoort, mr. M. Baneke, deelde mee dat de gemeente exploitant Put man aansprakelijk zal stellen om de in de oude vergunning genoemde voorwaarden na te komen. Dat betekent dat de stortplaats afgedekt dient te worden en dat gedurende een pe riode van tien jaar het vervuilde grondwater moet worden opgepompt en gezuiverd.

De Gelderse milieugedeputeerde mevr. C. Stigter wil het afval dat anders gestort zou worden op de belt in Westervoort, voorlopig verdelen over andere stortplaatsen in de regio. Die regeling mag niet langer dan negen maanden duren. Dat heeft Stigter gisteravond gezegd in een reactie. Stigter wil dinsdag tijdens de vergadering van GS voorstellen dat de stortplaatsen in de andere regio's een ruil aangeboden wordt: als zij nu bereid zijn tijdelijk het vuil van Westervoort op te vangen, mogen ze later eenzelfde hoeveelheid vuil storten op de nieuw aan te wijzen stortplaats. Welke dat wordt moet ook nog in GS besproken worden. Zeker is, dat de inrichting van èen nieuwe stortplaats in Duiven, waar GS voorstander van zijn, ruim vijf jaar gaat duren, aldus de gedeputeerde. De regeling met de andere regio's moet de pijn verzachten", aldus de gedeputeerde.

De gedeputeerde noemde het besluit van de Raad van State „opmerkelijk en juist, vooral omdat het zo duidelijk is".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.