+ Meer informatie

Wereldraad wil nieuwe scheppingstheologie

„Zondige structuren vernietigen"

3 minuten leestijd

CANBERRA - De Wereldraad van Kerken heeft in een rapport uitgesproken dat er een nieuwe theologie moet ontstaan die rekening houdt met de integriteit en de waarde van de hele schepping. In het rapport wordt gesproken van een nieuw type zending dat zich richt op vreemde structuren. Men bedoelt dan economische, sociale en politieke structuren die niet geheel beantwoorden aan christelijke morele eisen.

De Wereldraad vergaderde over een aantal onderwerpen in subgroepen. In de introductie van het nu aangenomen rapport staat dat door Jezus alle dingen „gemaakt zijn", en dat „in hem Gods schepping tot vervulling komt". Verder schrijft men dat „door Christus' kruis en opstanding we verzekerd zijn dat de hele schepping nieuw gemaakt is". Verder wordt uitgesproken dat de hele schepping gebroken, gewond en bezeerd „lijkt". De vernieling van het milieu „schreeuwt dan om berouw en bekering", aldus de verklaring.

Er worden richtlijnen gegeven voor een praktische invulling van de nieuwe scheppingstheologie, waarbij onder andere naar het Oude Testament en het joodse denken verwezen wordt. Daarbij wordt een nieuwe levensstijl nodig geacht en een nieuw economisch systeem. Als obstakels worden politieke, sociale en economische structuren genoemd. Met nadruk wordt vermeld dat zondige structuren vernietigd moeten worden.

Voorstellen

Langzaam krijgen de voorstellen tot besluitvorming van de Wereldraad enige vorm. Er ligt een uitgebreid eerste voorstel over de Golfoorlog op tafel, evenals een verklaring over Zuid-Afrika en de Baltische Staten en andere regio's in de Sowjet-Unie waar zich spanningen voordoen. De voorstellen moeten besproken worden maar de kwestie van de Golfoorlog is ondertussen uitgebreid naar de problematiek van het Midden-Oosten.

De Wereldraad spreekt in de voorstellen uit dat vrede een nieuwe wereldorde veronderstelt. „Vrede in het Midden-Oosten is nog steeds mogelijk, met hulp van God". Er wordt opgeroepen aanhoudend te bidden en de VN wordt gevraagd zich haar rol als vredestichter bewust te zijn. Ook wordt aan de VN gevraagd een einde te maken aan de bezetting van Libanon, Cyprus en de door Israel 'bezette gebieden'.

In een overweging wordt gemeld dat „nadat het bombarderen van Koeweit en Irak begon, Israël met raketten is aangevallen, waarvan sommige op Palestijns gebied neerkwamen. Hoewel Israël niet gelijk terugsloeg, kondigde het een avondklok af in de Palestijnse gebieden en verhoogde daarmee de spanning". Ook wordt kritiek geleverd op Israëlische acties na raketaanvallen uit Libanon.

Albanië

In kringen van Wereldraad werd zeer kritisch gereageerd op een schriftelijke mededeling van de Wereldraad dat in Albanië vrijheid van godsdienst zou zijn. Beloofd is dat deze uitspraak veranderd wordt. Vandaag moeten voorstellen tot wijzigig van deze publieke verklaringen worden ingediend.

De kandidatuur van B. Reitsma voor het Centraal Comité van de Wereldraad van kerken is van de baan. De commissie die dit regelt, heeft de officiële kandidaatstelling van de hervormde secretaris-generaal, dr. K. Blei, aangehouden en was van mening dat, vooral gezien de voorstellen van de kerken, men helaas niet kon voldoen aan de doelstelling om een bepaald percentage jongeren in het centraal comité te benoemen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.