+ Meer informatie

Coopers en Lybrand moeten schade betalen

„Handelwijze bij Medex niet correct"

2 minuten leestijd

ROERMOND (ANP) — Na een slepende civiele procedure die het projectontwikkelingsbedrijf Medex Holding BV in Weert en haar directeur J. Stienstra hebben aangespannen tegen de toenmalige accountantsmaatschap Dijker en Doornbos -thans Coopers Lybrand Dijker van Dien— is komen vast te staan dat de maatschap schade moet betalen aan de eisende partij.

Dit blijkt uit een recent gewezen vonnis door de Roermondse rechtbank. De motivering hiervan is gisteren gepubliceerd.

De BV Medex Holding, die eind 1982 ^amen met de BV Stienstra Roermond de zogenoemde StienstraRoermond Groep (SRG) vormde, eist een schadevergoeding van in totaal 22 miljoen gulden. De rechtbank heeft dit bedrag niet toegewezen. Zij roept de partijen op om tot een minnelijke schikking te komen. Lukt dit niet, dan' zal de rechtbank het door de accountantsmaatschap uit te keren schadebedrag vaststellen.

Raad van tucht

Eerder hebben de Raad van Tucht en de Raad van Beroep van het Nederlands Instituut voor Register-Accountants de klachten van Medex voor het grootste deel gegrond verklaard. Voor de rechtbank is daarmee „komen vast te staan dat Dijker en Doornbos niet heeft gehandeld zoals een redelijk handelend vakgenoot onder de gegeven omstandigheden behoort te doen".

Volgens de Roermondse rechtbank dient de accountantsmaatschap voor de nadelige gevolgen daarvan op te komen. Wat het geëiste schadebedrag betreft, is de rechtbank evenwel van oordeel dat een ondernemer ook voor een groot stuk zelf verantwoordelijk is voor het realiseren van een winstpotentieel als ook voor het garanderen van de continuïteit van zijn bedrijf. Uit goedkeurende verklaringen van accountants mag een onder- , nemer niet zonder meer afleiden dat ' de continuïteit van zijn bedrijf verzekerd is. Jaarrekeningen moeten immers worden vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van een onderneming.

De stelling van SRG dat haar enorme problemen voorkomen hadden kunnen worden wanneer de accountants correct hadden gehandeld, trekt de rechtbank in twijfel. „Dat is thans niet meer na te gaan, laat staan te bewijzen".

Wel vindt de rechtbank dat de ernstige liquiditeitsproblematiek bij SRG mede veroorzaakt is door onjuiste accountantsadviezen met name over de vooraftrek van de omzetbelasting. Deze adviezen hebben geleid tot een inhaalaanslag van de fiscus plus nog een fikse boete. Daardoor is een onevenredig beslag van meerdere miljoenen gelegd op de beschikbare liquiditeit van SRG.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.