+ Meer informatie

Bonden weiseren reactie begint botbank op plan basisscholen

VGS: „Voorstel staat buiten de realiteit" j Berg en BoSch

5 minuten leestijd

Op dit moment, zo zegt Fransen, worden door overheden en Schiphol achter gesloten deuren afspraken gemaakt over een plan van aanpak voor de uitbreiding van de luchthaven. Door de haast die met de plannen moet worden gemaakt, dreigt de door minister Alders toegezegde, maar nog niet gestarte openbare procedure van milieueffectrapportage (MER) als mosterd na de maaltijd te komen. Omdat men nu op Schiphol al bezig is met voorbereidend werk en op grote schaal heiwerkzaamheden uitvoert voor de geplande nieuwbouw, zullen alternatieven straks niet meer kunnen worden aangedragen, omdat het werk al te ver is gevorderd om nog ingrijpende wijzigingen te kunnen uitvoeren. ..Gebouwen afbreken omdat er nog even een station onder moet komen, zal niet gauw gebeuren".

Stuurgroep

In het vorig jaar verschenen Masterplan Schiphol 2(103 komt de internationale trein niet voor. „NS wordt bij de besluitvorming ook niet aan de tafel genodigd en de aangekondigde milieuparagraaf van het plan ontbreekt nog volledig". Niet mag worden vergeten dat SNM in het verleden vaak oppositie heeft gevoerd als het ging over aanleg van en tracé-keuze voor de TGV.

In het jaar 2{K)3 verwacht men op Schiphol 30 tot 34 miljoen passagiers te vervoeren. Het aantal vliegbewegingen wordt in dat jaar geschat op 330.(KK) starts en landingen. De capaciteit van de luchthaven is dan verdubbeld. „En dat terwijl omVan onze onderwijsredactie RIDDERKERK — Negen organisaties in het onderwijs, waaronder alle onderw ijsvakbonden en de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS), zullen geen officiële reactie geven op het voorstel om de basisscholen in ons land fors te vergroten. Volgens de organisaties plaatst de projectgroep die staatssecretaris Wallage de vergroting suggereerde, zich met zijn voorstellen „volledig buiten de realiteit".

De organisaties schrijven dit in een brief die zij onlangs naar de staatssecretaris hebben gestuurd. Wallage had de organisaties om een reactie gevraagd. De negen zullen pas reageren als Wallage zelf \oorstellen zal publiceren, aldus de onderwijsbonden ABOF. KOV. PCO en NGL en de organisaties van schoolbesturen VBKO, VGS, LVGS, \'BS en VNG.

De projectgroep van het ministerie van onderwijs stelde begin augustus voor de opheffingsnorm voor basisscholen te verhogen tot 250 leerlingen. Ideaal zou een basisschool van circa 500 leerlingen zijn Op dit moment variëren de opheffingsnormen van 23 (op het plattehind) tot 125 leerlingen (m de stad).

Beperking van het vervoer door de lucht zal volgens de twee vooral binnen de continenten gevonden moeten worden. „Voor intercontinentale vluchten bestaan weinig alternatieven, maar voor vluchten binnen Europa des te meer". Ongeveer 70 procent van de reizigers op Schiphol is op doorreis van of naar een Europese bestemming en in principe kunnen al die reizen per trein worden gemaakt. ..Dat is niet irreëel. In de beeldvorming is het vliegtuig supersnel en de trein traag. Maar rekent men de tijd mee van voor- en natransport, inchecken, de afhandeling van de bagage en de frequente vertragingen, dan valt de legendarische snelheid van het vliegtuig behoorlijk tegen. Vanwege de grote milieuproblemen die de luchtvaart veroorzaakt, is het zaak die verschuiving van luchtvaart naar trein binnen Europa zo snel mogelijk te realiseren".

Vijftien sporen
het rapport van de projectgroep weten dat hij pas aan het eind van dit jaar, na uitvoerige discussies met het onderwijs, op de voorstellen zal reageren. De staatsecretaris wil eerst weten wat het onderwijs van de voorstellen vindt. Zo praat hij vanavond in Amersfoort met de besturen van basisscholen.

„Voor mij is de autonomie van schoolbesturen de grondslag van de vrijheid van onderwijs. Als ik dan mensen op hun autonomie aanspreek, word ik op de vingers getikt. Dat is vreemd". Wallage geeft aan de dialoog met het onderwijsveld te blijven zoeken. ..De politiek beperkt zich te veel tot formeel overleg. Ik wil mijn oor bij de mensen m de praktijk goed te luisteren leggen. Dit overleg komt uiteraard niet in de plaats van het formele overleg met de organisaties".

Longkanker
Berg en Bosch start volgend jaar een botbank. die botten voor transplantatie geschikt gaal maken. De eerste jaren wil de botbank vooral aan de „enorme behoefte" aan bottransplantalen in Nederland voldoen. Op ter- I mijn gaal de bank zijn terrein uitbrei- , den naar andere landen in F^uropa. | Dat heeft directeur J. Jansen van de : daartoe opgerichte Slichting Europese Botbank gisteren meegedeeld.

De botbank is een initiatief van een groep orthopedisch chirurgen. In het centrum vindt de hele procedure plaats die nodig is voor het geschikt maken van de botten

De theorie van de Britse onderzoekers lijkt te worden ondersteund door een onderzoek onder een groep patiënten die, naar wordt aangenomen, door dezelfde bloedtransfusie zijn besmet met het aidsvirus. Na een aantal jaren bleken zij allemaal verschillende vormen van het aidsvirus bij zich te dragen, waarbij de uiterlijke vorm van het virus soms tot 9 procent afweek van het 'origineel'.

Abortus

Door het aborteren van mongooltjes is het aantal levend geboren mongooltjes in de provincies Groningen en Drenthe met 7 procent gedaald, zo blijkt uit een artikel in het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.