+ Meer informatie

Ter overweging

3 minuten leestijd

Acta Actueel G.S. Spakenburg-Noord 1987. Uitg. De Vuurbaak bv Barneveld, 1988, 91 blz.

Het is een goed idee geweest van Uitgeverij De Vuurbaak om een selectie van besluiten en uitspraken van de laatste generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland (vrijgemaakt) te doen verschijnen. Ds. P. Lok en de journalist A.P. Wisse hebben er de nodige zorg aan besteed. We komen erdoor te weten, dat de synode van 1987 zestig vergaderdagen duurde en dat er in de besluitvorming grote eenparigheid heerste.

De Theologische Hogeschool te Kampen werd Theologische Universiteit. Daarbij is overwogen, dat de van het Rijk uitgaande hogescholen intussen universiteiten zijn gaan heten, terwijl hogeschool de naam is geworden voor instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Er werden bezwaren behandeld die samenhingen met de opvattingen van de afgezette ds. J. Hoorn inzake art. 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Er werd ook opnieuw nagedacht over de kerkelijke verhoudingen.

Wat ons direct aangaat is het besluit om deputaten te benoemen voor het gesprek met de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland ”in de hartelijke begeerte deze kerken krachtens de roeping van het evangelie nog te zoeken”. Dat was een tegemoetkomen aan de wens van de Christelijke Gereformeerde Kerken, die meer dan eens gevraagd hadden om een contact door middel van deputaten.

Zo is er meer dat van belang is. Maar het raadplegen van de Acta wordt door deze Acta Actueel natuurlijk niet overbodig gemaakt.

J.A. Meijer, Verantwoorde hoop (Kamper Bijdragen XXVII). Uitg. De Vuurbaak bv, Bameveld 1988, 46(48) blz. f 9,90.

Hoewel dit een studie van academisch niveau is en er geen rechte lijn van het onderwerp naar het werk van onze ambtsdragers te trekken is, wil ik er toch de aandacht op vestigen. Het is de rede die drs. J.A. Meijer uitgesproken heeft bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen. Zoals de ondertitel zegt, gaat het over christelijke apologetiek in een hellenistische wereld.

De auteur vertelt op een levendige manier, voor welke taak de Apologeten stonden en hoe Athenagoras, een van deze verdedigers van het geloof, in zijn ”Smeekschrift voor de christenen” bij zijn spreken over de drieënige God naar de goede woorden moest zoeken. Dat is lang geleden (omstreeks het jaar 175), maar het is van betekenis geweest voor de latere bezinning. Daarbij komen interessante gegevens naar voren, terwijl tegelijk iets gezegd kan worden aan het adres van theologen van deze tijd. Het is zorgvuldig werk van goed gereformeerd gehalte, dat zijn waarde blijft houden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.